Bilgiyi Üretme ve Paylaşmada Doğu/Batı Sentezi nedir?

Japonya ve Batı örgütsel bilgi üretmede, zıt yaklaşımlar benimsiyor. Gelecek, bu iki yaklaşımı en iyi sentezleyen ve bunları baz alarak kendine özgü bir genel bilgi üretme modeli benimseyen örgüte ait olacaktır. Ichijo’ya (2004:136) göre bilgi üretme süreci beş basamaktan oluşmaktadır: örtülü bilgiyi paylaşmak, paylaşılan bilgi ile ilgili genel bir düşünce oluşturmak (konsept), oluşturulan düşüncenin doğruluğunu sağlamak, prototip (ilk örnek) geliştirmek ve en sonunda da bu bilgiyi örgütteki herkes tarafından kullanılabilir kılmak. Bu süreç, çalışanların yeni bir ürün alanı geliştirmek için bir araya gelip, dolaylı bilgiyi paylaşmalarıyla başlar. Bu paylaşım, müşteri ihtiyaçları hakkındaki görüşleri, yeni teknoloji ile ilgili enformasyonları ve görevi yerine getirmek için gerekli kişisel becerileri içerir. Bilginin paylaşımıyla takım, yeni ürün anlayışı oluşturur. Diğer basamakta bu yeni anlayış doğrulanır. Çalışanlar bunu doğrulamak veya çürütmek için, piyasa araştırması, kıyaslama, trend araştırmaları kullanır. Bu desteklerden sonra, geliştirilmek için seçilen konsept bir prototipe dönüştürülür.
Bundan sonra da, örgüt ya da takım bu bilgiyi paylaşmak için sorumluluk üstlenir. Bilgi paylaşmayı başarı ile sonuçlandırmak için, herkese bilgiyi kullanma hakkı vermek, sistem çalışanlarının istedikleri zaman ve yerde bilgi kullanma fırsatını vermek, sisteme girişi kolay yapmak, herhangi bir dilde iletişime izin vermek gerekir (Buckman, 2004:8).
Kaynak: Nezahat Güçlü, Kseanela Sotirofski, “Bilgi Yönetimi”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Güz, 4(4), 351-371, 2006.