Bilimsel gelişimde kuşkuculuk

Bu, fen alanında araştırmacı olarak çalışan kişilerde bulunması gereken en temel özelliklerden birisidir. Bilim adamı, her duyduğuna her okuduğuna hemen inanmamalı, ileri sürülen iddialarla ilgili olarak kanıt aramalıdır.
Kaynak: Yrd. Doç. Dr. Berna GÜCÜM, Editör: Prof. Dr. Şefik YAŞAR, “Fen Bilgisinin İçeriği”, Fen Bilgisi Öğretmenliği, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1061, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 585, ISBN 975 – 492 – 817 – 7, 1998.

Archard’ın klasik aşınma modeli nedir?

 

Aşınmaya genel olarak; tribolojik, mekanik, metalürjik ve termik etkiler sebep olur. Aşınmayla ilgili olarak, diskli frenlerle ilgili literatürde yaygın olarak Archard’ın klasik aşınma modeli kullanılır. Archard’ın aşınma yasası, aşınma oranının kayma hızıyla ve normal temas kuvvetiyle orantılı olduğunu gösterir. Archard’ın (ya da Holm/Archard) aşınma denklemi;
Şeklinde verilir. Burada;
V = Aşınan malzeme hacmini,
 
K = Boyutsuz aşınma katsayısını,
s = Kayma mesafesini,
 
H = Temas durumundaki iki yüzeyden daha yumuşak malzemenin sertliğini,
F = Yüzeyler arasındaki normal kuvveti ifade eder [1].
 
Kaynaklar:
1. Kato, K., Adachi, K.,  “Wear Mechanisms”, in Modern Tribology Handbook 1, Press LLC, (2001).
 
 
 

Bilimsel yasalar

Bilimsel yasalar olgu niteliği gösteren doğruluğu kanıtlanmış evrensel düzeydeki bilimsel genellemelerdir. Bu tür genellemeler birbirleriyle tutarlı olgusal önermelere dayalı olarak oluşturulmuşlardır. Bunlar, belli koşullar altında her yerde ve her zaman geçerlidirler. Örneğin, Arşimet yasası, Mendel yasaları, Ohm yasası bu türden bilimsel genellemelerdir.
Kaynak: Yrd. Doç. Dr. Berna GÜCÜM, Editör: Prof. Dr. Şefik YAŞAR, “Fen Bilgisinin İçeriği”, Fen Bilgisi Öğretmenliği, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1061, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 585, ISBN 975 – 492 – 817 – 7, 1998.

Tekrarlı dinamik kuvvetler nedir?

Mükerrer yüklere denir. Tekrarlı dinamik kuvvetler; 2~5.106 tekrar sayısından başlayan yol pürüzlüğü, lastik çevresinin düzgünsüzlüğü gibi sebeplerle ortaya çıkan kuvvetlerdir.
 

Klima sistemi

Klima (A/C), soğutma çevrimi kullanılarak bir ortamdan ısı çekmek (yani o ortamın sıcaklığını azaltmak), fazla nemini alıp ortama taze hava sağlamak için tasarlanmış sistemdir. Klima sistemi; klima kompresörü, kondenser (yoğuşturucu), evaporatör (buharlaştırıcı), genleşme valfi ile likit deposu (receiver) ve drier (kurutucu) gibi yapı parçalarından oluşur.

Statik kuvvetler nedir?

Statik kuvvetler, değişken olmayan kuvvetler ile aracın ömrü boyunca en fazla 5.103 defa tekrarlanan kuvvetlerdir. Statik kuvvetler, taşıtın kendi öz ağırlığı ve yükü, fren ve kalkış kuvvetleri, viraj kuvvetleri, burulma kuvvetleri münferit darbe kuvvetleri, çekici ile römork arası bindirme kuvvetleri olarak sayılabilir.

Nelder – Mead Metodu Nedir?

Türevleri kullanmaksızın bir arama doğrultusunda değerlendirilecek f(x) fonksiyonunun düzenli geometrik şekil (simpleks) kullanarak köşe noktalarının seçimini formüle eder. Bu yöntemle sürekli olarak arama ile daha etkili biçimde daha karmaşık şekille (n + 1) köşe noktalarını değerlendirerek fonksiyonun minimumunu bulur.
 

İşlem öncesi dönem

İşlem öncesi dönemdeki birey hangi özelliklere sahiptir?
Bu dönem 2-7 yaş arasını kapsar.
Bu dönemde birey sözcük dağarcığını zenginleştirerek ana dilini öğrenir.
Çevresindeki eşya ve kişileri kendisinden ayrı varlıklar olarak görmeye başlar ve yaşantı geçirdikçe ben-merkezli düşüncelerden vazgeçer.
Bu dönemde birey tersinir olarak düşünebilir. Yani algıladığı bir olay zincirinin halkalarını sondan başa doğru ters sırayla düşünebilir.
Cisimleri yalnız tek bir özelliğine göre sınıflandırabilir.
Çevresindekileri kavramsal olarak algılar ve düşünme sürecinde kavramları kullanır.
Birey bu dönemde ailesine ait olma duygusunu geliştirmeye başlar.
Kaynak: Doç. Dr. Fitnat KAPTAN, Editör: Prof. Dr. Şefik YAŞAR, “Fen Bilgisi Öğretiminin Niteliği ve Amaçları”, Fen Bilgisi Öğretmenliği, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1061, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 585, ISBN 975 – 492 – 817 – 7, 1998.

İnterdisipliner bilim dalları nasıl ortaya çıkmıştır?

Gelişen ve değişen dünya pazarları ve ilerleyen teknoloji düzeyi sonucu endüstriyel ürünlerde nitelik ve işlev olarak önemli değişimler oluşmuştur. Hızla gelişen teknoloji ve sürekli değişen pazar koşulları, daha ekonomik ve kaliteli ürünler isterken, müşteri beklentileri ise daha esnek ve çok işlevli ürünler yönünde olmaktadır. Müşterilerin hızla değişen istekleri ve yoğun rekabet sonucu ürün ömürleri çok kısalmıştır. Böylesine çetin koşullar karşısında alışılmış tasarım ve imalat teknolojileri yetersiz kalmış, bu ihtiyacı gidermek üzere yeni kavram ve yöntemler doğmuştur. Farklı alanlarda uzmanlaşan kişiler birlikte çalışarak hedeflere daha etkili bir biçimde ulaşabilmektedir. Bu nedenle birçok mühendislik dalları birbirlerinden etkilenmiş ve kaynaşmıştır. Bunun sonucunda ise, günümüzde yepyeni interdisipliner bilim dalları ortaya çıkmıştır.
Kaynak: Metin Gümüş ve Ark., “Otomotiv Mekatroniği Eğitimi”, Otomotiv Teknolojileri Kongresi, 2004.