Telekomünikasyon Kurumunun kamudaki elektronik imza yapılanmasına ilişkin rolü nedir?

Kamu hizmetlerinin daha hızlı sunulması, yaygınlaştırılması, doğru ve yeterli bilgi sağlanması, işletme giderlerinin azaltılmasını da beraberinde getirmiştir. Bu durumdan hareketle, Ülkemizde kullanımı giderek yaygınlaşacak olan elektronik imza uygulamaları kapsamında kamuda gereksiz mükerrer yatırımların önlenmesi, uyumlu, birlikte ve güvenilir bir yapıda çalışılmasını sağlamak maksadıyla, Kurumumuz tarafından yapılan öneri doğrultusunda 10 Haziran 2004 tarihli e-Dönüşüm Türkiye VI. İcra Kurulu Toplantısı’nda kamu çalışanlarının kurumsal sertifikalarının tek merkezden sağlanması yönünde karar alınması sağlanmıştır. Bu karar uyarınca Kamu Sertifikasyon Merkezi yapısının kurulması ve işletilmesi görev ve sorumluluğu TÜBİTAK-UEKAE’ye verilmiştir. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının aynı kurumsal sertifika yapısı altında toplanmasını hedefleyen, sadece kamu kurum ve kuruluşlarına kurumsal sertifikaların oluşturulması ve sertifika yaşam çevriminin yönetilmesini sağlayacak bu yapının gözden geçirilmesi ve uygunluğunun izlenmesi görev ve sorumluluğu ise Telekomünikasyon Kurumu’na aittir.
Kaynak: Sık Sorulan Sorular, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Web Sitesi, Ziyaret Tarihi:15/05/2010.

Elektronik imzanın hukuki sonuçları nedir?

Elektronik İmza Kanunu’nda; güvenli elektronik imza, elle atılan imzaya eşdeğer kabul edilmiş ve elektronik imza ile oluşturulmuş verilerin senet hükmünde olacağı belirtilmiştir. Ancak kanunların resmi şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu hukuki işlemler ile teminat sözleşmelerinin güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilemeyeceği hükme bağlanmıştır.  Diğer bir deyişle, kanunların merasimi ya da üçüncü tarafların şahitliğini gerek gördüğü emlak alım satımı, veraset ve intikal, evlenme gibi işlemler elektronik imza ile gerçekleştirilememektedir.
Kaynak: Sık Sorulan Sorular, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Web Sitesi, Ziyaret Tarihi:15/05/2010.

Audiokonferans nedir?

Audiokonferans telefonla konuşmanın daha gelişmişi olarak kabul edilebilir. Tek fark bir kişi ile konuşmak yerine aynı anda birçok kişi ile konuşma olanağınızın ol­masıdır. Böyle bir durumda birçok yer telekonferans köprüsü ile birbirine bağlan­maktadır. Maliyet olarak videokonferansa göre çok ucuz olması nedeni ile birçok durumda tercih edilmektedir. Ancak, görüntü olmaması en büyük dezavantajıdır. Audiokon­feransın yapılmasına yardımcı olan en önemli araç kullanımı kolay özel mikrofon­lardır. Ucuz olması nedeni ile yeterli olduğuna inanıldığı durumlarda özellikle, ga­zetecilikte ve iş toplantılarında sık olarak kullanılmaktadır.
Kaynak: Prof. Dr. Yaşar HOŞCAN, Prof. Dr. Şefik YAŞAR, Yrd. Doç. Dr. C.Hakan KAĞNICIOĞLU, Doç. Dr. Ferhan ODABAŞI, Yrd. Doç. Dr. Ayşen Gürcan NAMLU, Öğr. Grv. M. Emin MUTLU, Hüryaşa ASLAN, İsmail KAYMAK; Editör: Prof. Dr. Yaşar HOŞCAN; “Bilgisayar”, Bölüm: Bilişim Teknolojisi (Yazar Yrd. Doç. Dr. C. Hakan KAĞNICIOĞLU); T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1059, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 582, 1998.

VoIP nedir?

VoIP (Voice over IP), internet üzerinden ses iletimi anlamına gelmektedir. Kısaca, ses sinyalinin bir bilgisayar ağı üzerinden veri paketleri şekline dönüştürülerek taşınması ve dinleme aşamasında veri paketlerinin ses sinyali haline geri çevrilmesi işlemidir. VoIP ile insan sesi ve faks bilgileri, geleneksel veri paketleri halinde bir şebeke üzerinden iletilebilmektedir.
Kaynak: Sık Sorulan Sorular, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Web Sitesi, Ziyaret Tarihi:15/05/2010.

ADSL şifrelerinin paylaşımı ne tür problemler oluşturur?

Özellikle ADSL şifrelerinin paylaşımı büyük bilişim suçlarına neden olabiliyor. İnternet aboneliği, ruhsatı üzerimize kayıtlı silah gibidir. IP adresini bir silahın seri numarası olarak düşünebiliriz.
Bu nedenle özellikle ADSL şifresinin bırakın verilmesini, kolay kırılabilir olmamasına da dikkat edilmeli.
İnternet üzerinden indirilen müzik ve görsel içerikli videolar ”paylaşıma açma” suçu kapsamında düşünülebiliyor.
Kaynak: Bilgi Güvenliği Akademisi tarafından ”İnternet Güvenliğinde Vaka Örnekleri” oturumundan haber7.com’a alıntılanan “İnternette %99 güvenilirlik sağlanabilir” yazısından derlenmiştir (Ziyaret tarihi: 24/12/2010).

İnternette Yüzde 99 Güvenilirlik Nasıl Sağlanabilir?

İnternet kurulu başkanı Serhat Özeren, ADSL şifresinin paylaşılmaması, bilinmeyen içeriklerin kullanılmaması, korsan yazılımdan kaçınılması ve bilgisayar antivirüs kullanımının güncellenmesi gibi önlemlerle, internette yüzde 99 güvenilirlik sağlanabileceğini belirtti.

Kaynak: Bilgi Güvenliği Akademisi tarafından ”İnternet Güvenliğinde Vaka Örnekleri” oturumundan haber7.com’a alıntılanan “İnternette %99 güvenilirlik sağlanabilir” yazısından derlenmiştir (Ziyaret tarihi: 24/12/2010).


“Bilişim alanında güvenlik önce içeride alınmalıdır” tezi doğru mudur?

Wikileaks ortaya çıkardı ki, işletmeler ne kadar önlem almaya çalışsa da güvenlik tehdidi aslında içeride başlıyor. Bu nedenle Kurumların kendi siber güvenlikleri kadar çalışanlar konusunda da önlem alınması gerekir.
Kaynak: Bilgi Güvenliği Akademisi tarafından ”İnternet Güvenliğinde Vaka Örnekleri” oturumundan haber7.com’a alıntılanan “İnternette %99 güvenilirlik sağlanabilir” yazısından derlenmiştir (Ziyaret tarihi: 24/12/2010).