Bilişim teknolojisinin önemi

Bilişim teknolojisi günlük insan yaşamının bütünleşik bir parçasıdır. Bilgi önemli bir işletme ve insan kaynağı olarak kabul edilirken, bu bilgiyi saklayan, işleyen ve iletişimini sağlayan da teknolojidir. İnsanlar bilişim teknolojisindeki gelişmelerden etkilenirler. Büyük ve küçük ölçekli işletmelerde işlerin yönetilmesi ve stratejilerin geliştirilmesinde kullanılan veri işleme, ofis otomasyonu, iletişim ve diğer elektro­nik teknolojide çok büyük değişimler olmaktadır. Geliştirilen yeni bilişim teknoloji­leri ile yöneticiler daha doğru kararlar vermekte ve zamanlarının büyük kısmını sa­yılara harcamak yerine onların yorumuna ayırabilmektedir.
Bütün dünyada teknolojinin gelişmesi ile birlikte eğitim alanındaki çalışma koşul­ları da değişmektedir. Eğiticiler bilgi teknolojisinin getirdiği avantajlardan en iyi şe­kilde yararlanmak istemektedirler. Eğitim alanındaki en son yenilikler bilişim tek­nolojisi ile daha kolay izlenerek uygulanabilmektedir. Yeni eğitim yöntemlerine, değişik yaklaşımlara ve eğitim ile ilgili farklı araştırma sonuçları gibi bilgilere daha kolay ulaşılabilmektedir.
Kaynak: Prof. Dr. Yaşar HOŞCAN, Prof. Dr. Şefik YAŞAR, Yrd. Doç. Dr. C.Hakan KAĞNICIOĞLU, Doç. Dr. Ferhan ODABAŞI, Yrd. Doç. Dr. Ayşen Gürcan NAMLU, Öğr. Grv. M. Emin MUTLU, Hüryaşa ASLAN, İsmail KAYMAK; Editör: Prof. Dr. Yaşar HOŞCAN; “Bilgisayar”, Bölüm: Bilişim Teknolojisi (Yazar Yrd. Doç. Dr. C. Hakan KAĞNICIOĞLU); T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1059, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 582, 1998.

Bilişim teknolojisinin bankacılıktaki yeri

Bilişim teknolojisindeki yeniliklerin yansıdığı sektörlerin başında bankacılık sektö­rü gelmektedir. Etkileşimli otomatik makineler ile para çekiminden havaleye, yatı­rım işlemlerinden hesap detayına kadar çok çeşitli işlemler yapılabilmektedir. Ban­kacılık sektörü için geliştirilen bilgisayarlı sistemler tüm işlemlerin hızlanmasına ve aynı zamanda kolaylaşmasına neden olmaktadır.
Kaynak: Prof. Dr. Yaşar HOŞCAN, Prof. Dr. Şefik YAŞAR, Yrd. Doç. Dr. C.Hakan KAĞNICIOĞLU, Doç. Dr. Ferhan ODABAŞI, Yrd. Doç. Dr. Ayşen Gürcan NAMLU, Öğr. Grv. M. Emin MUTLU, Hüryaşa ASLAN, İsmail KAYMAK; Editör: Prof. Dr. Yaşar HOŞCAN; “Bilgisayar”, Bölüm: Bilişim Teknolojisi (Yazar Yrd. Doç. Dr. C. Hakan KAĞNICIOĞLU); T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1059, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 582, 1998.

Bilişim teknolojisi eğiticilere ne gibi avantajlar sağlar?

Bilişim teknolojisinin etkili kullanımı ile eğitim faaliyetleri arttırılır, maliyet ve za­man açısından daha avantajlı yerlerde eğitim yapılabilir. Tüm bu işlemler, bilişim teknolojisi yönetiminin eğitim amaçları ile başarılı bir şekilde bütünleşmesine bağlı­dır. Bilişim teknolojisindeki gelişmeler hem eğitim alanında hem de işletme bazında ya­şantımızda birçok yeniliklere neden olmaktadır. Bilişim teknolojisindeki gelişmeler ile artık dünyamız küçülmekte ve uzak ülkelerdeki gelişmeler anında tüm dünyaya yayılmaktadır. Gelecekte, bilişim teknolojisindeki gelişmeler ile yaşantımız çok daha farklı bir duruma gelecektir.
Kaynak: Prof. Dr. Yaşar HOŞCAN, Prof. Dr. Şefik YAŞAR, Yrd. Doç. Dr. C.Hakan KAĞNICIOĞLU, Doç. Dr. Ferhan ODABAŞI, Yrd. Doç. Dr. Ayşen Gürcan NAMLU, Öğr. Grv. M. Emin MUTLU, Hüryaşa ASLAN, İsmail KAYMAK; Editör: Prof. Dr. Yaşar HOŞCAN; “Bilgisayar”, Bölüm: Bilişim Teknolojisi (Yazar Yrd. Doç. Dr. C. Hakan KAĞNICIOĞLU); T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1059, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 582, 1998.

Hayat ve bilişim teknolojileri

Teknoloji ile sürekli olarak karşı karşıya kalmaktayız. Yaşadığımız evden bindiği­miz otobüse, oturduğumuz sandalyeden yattığımız yatağa kadar teknolojinin geliş­tirdiği ürünleri kullanmaktayız. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte yaşamımızda bü­yük kolaylıklar sağlanmıştır. En basit olarak telefonun icat edilmesi sayesinde dün­yanın öbür ucundaki bir arkadaşınızla istediğiniz an rahatlıkla konuşabilmektesi­niz ya da uçağın icat edilmesi ile başka bir ülkeye günlerce sürebilecek kara yolcu­ğunu birkaç saat içinde tamamlayabilmektesiniz. Binlerce işçinin çalıştığı büyük iş­letmelerde ücret bordrolarının hazırlanması haftalar sürerken, şimdi bilgisayar or­tamında çok kısa bir süre içinde yapılabilmektedir. Tüm bu ve bunun gibi örnekler teknolojinin yaşamımıza nasıl girdiğini ve hayatımızı ne derece kolaylaştırdığını gösteren ba­sit örneklerdir.
Kaynak: Prof. Dr. Yaşar HOŞCAN, Prof. Dr. Şefik YAŞAR, Yrd. Doç. Dr. C.Hakan KAĞNICIOĞLU, Doç. Dr. Ferhan ODABAŞI, Yrd. Doç. Dr. Ayşen Gürcan NAMLU, Öğr. Grv. M. Emin MUTLU, Hüryaşa ASLAN, İsmail KAYMAK; Editör: Prof. Dr. Yaşar HOŞCAN; “Bilgisayar”, Bölüm: Bilişim Teknolojisi (Yazar Yrd. Doç. Dr. C. Hakan KAĞNICIOĞLU); T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1059, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 582, 1998.

Bilgisayarın tarihi

14 Şubat 1946 tarihinde ABD’nin Pennsylvania Üniversitesinde ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer) adında ilk bilgisayar geliştirildi. ENIAC 30 ton ağırlığında büyük bir odaya sığabilen ve yaptığı işler kısıtlı olan bir makinedir. ENIAC’dan sonra geliştirilen diğer önemli bilgisayar UNIVAC 1 (Universal Auto­matic Computer) bir ilke imza atmış ve ilk olarak manyetik bant yardımcı bellek ola­rak kullanılmıştır. Bu ilk bilgisayarların geliştirilmesine paralel olarak bilgisayarlar artan bir şekilde insanların yaşantısına girmiştir.
Transistörlerin bulunması ikinci kuşak bilgisayarların yapılmasının habercisi ol­muştur. Bilgisayar çağında yeni bir dönemin başladığı bu dönemde daha küçük, da­ha hızlı ve daha güvenilir sonuçlar veren bilgisayarlar üretilmiştir.
Üçüncü kuşak bilgisayarlar, IBM şirketinin System/360 adlı bilgisayarını tanıtması ile başlamıştır. Bu bilgisayarda transistör yerine entegre devreler kullanılmıştır. Böylece bu bilgisayarlar hacim olarak küçülmüş, hafızaları büyümüş, hızları artmış ve maliyetleri düşmüştür.
Dördüncü kuşak bilgisayarların üretimi entegre devrelerinin yerine mikro işlemci­lerin kullanılması ile başlamıştır. Mikro işlemcilerin kullanılmaya başlaması ile bir­likte bilgisayar boyutları iyice küçülmüş, kapasite ve hızları artmış ve maliyetleri iyice azalarak herkesin kullanımına olanak verecek düzeylere ulaşmıştır.
Kişisel bilgisayarlar (Personal Computers) 1980’lere kadar masa üstünde kullanılabilecek büyüklükteydiler ve masaüstü bilgisayarlar (desktop) olarak anıl­maktaydılar. Gelişen teknoloji ile birlikte bilgisayarlar daha da küçülerek diz üstünde kullanılabilecek duruma getirilmiş ve bunlara da dizüstü (laptop) bilgisayarlar adı verilmiştir.
Kaynak: Prof. Dr. Yaşar HOŞCAN, Prof. Dr. Şefik YAŞAR, Yrd. Doç. Dr. C.Hakan KAĞNICIOĞLU, Doç. Dr. Ferhan ODABAŞI, Yrd. Doç. Dr. Ayşen Gürcan NAMLU, Öğr. Grv. M. Emin MUTLU, Hüryaşa ASLAN, İsmail KAYMAK; Editör: Prof. Dr. Yaşar HOŞCAN; “Bilgisayar”, Bölüm: Bilişim Teknolojisi (Yazar Yrd. Doç. Dr. C. Hakan KAĞNICIOĞLU); T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1059, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 582, 1998.

Bilişim sistemi nedir?

Bilginin ortaya çıkarılarak gereksinimi olanların kullanımına sunulması için bir sis­teme gerek vardır. Bu nedenle, bilgileri toplamak, sınıflandırmak, özetlemek ve kul­lanıcıların hizmetine sunmak için kurulan sistemlere bilişim sistemi denir.
Kaynak: Prof. Dr. Yaşar HOŞCAN, Prof. Dr. Şefik YAŞAR, Yrd. Doç. Dr. C.Hakan KAĞNICIOĞLU, Doç. Dr. Ferhan ODABAŞI, Yrd. Doç. Dr. Ayşen Gürcan NAMLU, Öğr. Grv. M. Emin MUTLU, Hüryaşa ASLAN, İsmail KAYMAK; Editör: Prof. Dr. Yaşar HOŞCAN; “Bilgisayar”, Bölüm: Bilişim Teknolojisi (Yazar Yrd. Doç. Dr. C. Hakan KAĞNICIOĞLU); T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1059, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 582, 1998.

Bilişim otobanı (Information superhighway) nedir?

Bilgisayarların birbirlerinden uzak olmaları iletişim kuramamaları anlamına gel­mez. Bilgisayarlar birbirlerine kablolu ya da kablosuz bağlanabilirler. Şu andaki bilgisayar ağları daha çok metin ağırlıklı olarak çalışmaktadır. Bilgisayarın, uzaktaki bilgisayarlar ile bağlantısı var ise o bilgisayar­lar ile iletişim kurulabilir. Bilgisayarı olan bir kişiye bilgisayarınızdan elektronik mektup/posta (e-mail) yazarak, veri hatları yardımı ile bir resminizi de ekleye­rek gönderebilirsiniz. Ancak, arkadaşınızla ses ve hareketli görüntü yüklü bir mesaj yollamak isterseniz, bu çok büyük miktarlarda veri demektir ve bu iletişim hatları ile hemen hemen olanaksızdır. Metin, ses ve görüntüyü aynı anda gönderebilecek yüksek kapasiteli iletişim hatlarına gereksinim vardır. Tüm bu sayılanlar aynı anda taşıyabilen hatlara bilişim otobanları denir. Bu iletişim hatlarının ku­rulması ile kişiler birbirlerine ses, görüntü ve metin içeren çoklu ortam mektupları yazabilir. Bilişim otobanlarının yaygınlaşması ile internet kullanımı da ko­laylaşarak yaygınlaşacaktır.
Kaynak: Prof. Dr. Yaşar HOŞCAN, Prof. Dr. Şefik YAŞAR, Yrd. Doç. Dr. C.Hakan KAĞNICIOĞLU, Doç. Dr. Ferhan ODABAŞI, Yrd. Doç. Dr. Ayşen Gürcan NAMLU, Öğr. Grv. M. Emin MUTLU, Hüryaşa ASLAN, İsmail KAYMAK; Editör: Prof. Dr. Yaşar HOŞCAN; “Bilgisayar”, Bölüm: Bilişim Teknolojisi (Yazar Yrd. Doç. Dr. C. Hakan KAĞNICIOĞLU); T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1059, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 582, 1998.

Bilişim sistemleri ile teknolojinin kardeşliği

Birçok kişi, veri ve bilgi kavramlarını birbirinin yerine kullanmaktadır. Ancak, bu kavramlar birbirinden çok farklı kavramlardır. Veri, gerçekleri gösteren ham bilgi­dir. Buna karşılık, verinin çeşitli süreçlerden geçirilen anlamlı ve kişi için değer taşı­yan durumuna bilgi denir. İşletmelerin idaresi ve karar verme süreçleri bil­ginin kullanılmasına dayandığı için bilgi anahtar bir kaynak olarak kabul edilir. İş­letmelere sunulan her bilgi de iyi bilgi değildir. İyi bilgide olması gereken bir takım özellikler vardır.
İlk olarak, bilgi ilgilenilen konu ile ilgili olmalıdır. Yapılan bir işe ya da verilen bir karara desteği olarak yardımcı olmalıdır. İkinci olarak, bilgi zama­nında elde olmalıdır. Gerektiği zaman elde olmayan bilginin hiçbir anlamı ve fayda­sı yoktur. Son olarak, bilgi doğru ve kesin olmalıdır. Aksi durumda, yanlış kararlara ve yönlendirmelere neden olarak büyük zarara yol açabilmektedir. Ayrıca, bilgi be­lirsizlikleri azaltmalıdır.
Bilginin ortaya çıkarılarak gereksinimi olanların kullanımına sunulması için bir sis­teme gerek vardır. Bu nedenle, bilgileri toplamak, sınıflandırmak, özetlemek ve kul­lanıcıların hizmetine sunmak için kurulan sistemlere bilişim sistemi denir. Tüm iş­letmeler, bilginin değeri arttıkça bilginin daha verimli kullanılabilmesi için bilişim sistemleri kurmalıdır. Bir işletmede birden çok çeşitte bilişim sistemi ve alt sistem­leri olabilir. Günümüzde, özellikle orta ve büyük ölçekli işletmelerde bilişim sistem­leri denilince akla ilk gelen bilgisayarlardır. Bilgisayarların kullanımı bu sistemin bir parçası olmaktadır. Böylece, bilişim sistemleri bilişim teknolojisinin belirli bir amaç için kullanımını da içermektedir. Bilişim teknolojisi ile söz edilenler bilgisa­yarlar ve onu destekleyici diğer araçlardır. İşletmelerde bilişim sisteminin genel amacı müşteriler için değeri olan her şeyin sağlanmasıdır. Bilişim sistemleri müşte­rilerin yararına olan hizmetlerin geliştirilmesinde kullanılabilir. Müşteri soruları­nın/şikayetlerinin hızlı cevaplandırılması ya da müşteri siparişlerinin hızlı işleme konulması, ge­liştirilen hizmetlere örnek olabilir.
Kaynak: Prof. Dr. Yaşar HOŞCAN, Prof. Dr. Şefik YAŞAR, Yrd. Doç. Dr. C.Hakan KAĞNICIOĞLU, Doç. Dr. Ferhan ODABAŞI, Yrd. Doç. Dr. Ayşen Gürcan NAMLU, Öğr. Grv. M. Emin MUTLU, Hüryaşa ASLAN, İsmail KAYMAK; Editör: Prof. Dr. Yaşar HOŞCAN; “Bilgisayar”, Bölüm: Bilişim Teknolojisi (Yazar Yrd. Doç. Dr. C. Hakan KAĞNICIOĞLU); T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1059, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 582, 1998.

Telekonferans nedir?

Çoklu ortam bilgisayarların yaygınlaşması ve iletişim kanallarının gelişmesiyle çok uzaktaki insanlarla yüz yüze görüşmek olağan bir durum olmuştur. Şehirler, ülkeler hatta kıtalar birbirine yaklaşmakta ve dünya küçülmektedir. Tüm bunlar telekonfe­rans ile gerçekleştirilebilmektedir. Telekonferans ile iletişim teknolojisinin ürünü olan uydular, klasik ya da fiber optik telefon hatları kullanılmakta ve bilgiler iki yön­lü olarak gidip gelmektedir.
Telekonferansta kullanılan uydular bir bölgeden çok uzak başka bir bölgeye büyük miktarlarda bilgi transferi kısa zamanda yapılabil­mektedir. Ayrıca, “uzaktan algılama” teknikleri ile tüm dünya ile ilgili pek çok araş­tırma yapılmaktadır. Bunlar arasında hava durumu tahmini, toprak kullanımına yönelik topografya araştırmaları ve maden kaynaklarını saptama çalışmaları sayıla­bilir.
Kaynak: Prof. Dr. Yaşar HOŞCAN, Prof. Dr. Şefik YAŞAR, Yrd. Doç. Dr. C.Hakan KAĞNICIOĞLU, Doç. Dr. Ferhan ODABAŞI, Yrd. Doç. Dr. Ayşen Gürcan NAMLU, Öğr. Grv. M. Emin MUTLU, Hüryaşa ASLAN, İsmail KAYMAK; Editör: Prof. Dr. Yaşar HOŞCAN; “Bilgisayar”, Bölüm: Bilişim Teknolojisi (Yazar Yrd. Doç. Dr. C. Hakan KAĞNICIOĞLU); T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1059, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 582, 1998.

Eğitim alanında bilişim teknolojisindeki gelişmelerden nasıl faydalanılmaktadır?

Eğiticiler bilişim teknolojisindeki gelişmelerden değişik şekillerde yararlanmakta­dır. Kalabalık sınıflarda bir konunun tüm öğrenciler tarafından öğrenilmesinde zor­luklarla karşılaşılır. Halbuki bilgisayar destekli eğitim verilerek, öğrencinin anla­madığı konuyu bilgisayarda defalarca tekrar ederek anlama olanağı vardır. Bilgisa­yar ile verilen eğitim bire bir olduğu için daha etkili ve başarılı olmaktadır. Ayrıca, bilgisayarların ses, grafik ve hareketli görüntü özelliklerinden yararlanılarak öğre­tilen konu ile ilgili örnek ya da gösteriler sunulabilir. Ders dışında öğrenciler ile bağ­lantı kurularak yardımcı olunabilir.
Kaynak: Prof. Dr. Yaşar HOŞCAN, Prof. Dr. Şefik YAŞAR, Yrd. Doç. Dr. C.Hakan KAĞNICIOĞLU, Doç. Dr. Ferhan ODABAŞI, Yrd. Doç. Dr. Ayşen Gürcan NAMLU, Öğr. Grv. M. Emin MUTLU, Hüryaşa ASLAN, İsmail KAYMAK; Editör: Prof. Dr. Yaşar HOŞCAN; “Bilgisayar”, Bölüm: Bilişim Teknolojisi (Yazar Yrd. Doç. Dr. C. Hakan KAĞNICIOĞLU); T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1059, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 582, 1998.