Borsa ile ilgili soru ve cevaplar

Akbank Anlık Borsa üzerinden hisse senedi işlemi yaptığımda ne kadar komisyon öderim?

Hisse Senedi işlemlerinizi Akbank direkt İnternet veya Anlık Borsa üzerinden yaptığınızda hisse senedi komisyon oranlarında bir farklılık o

Devamını Oku

Akbank Anlık Borsa'yı kullanmak için bilgisayarıma farklı bir program yüklemem gerekir mi?

Anlık Borsa Java uygulaması yüklü olan veya yüklenebilen bilgisayarlarda çalışmaktadır. Anlık Borsa'nın çalışabilmesi için bilgisayarı

Devamını Oku

Akbank'da Hisse Senedi veya VİOP işlemi yapmak için ne yapmalıyım?

Akbank'ta Hisse Senedi işlemi yapabilmek için dilediğiniz Akbank Şubesi'nden yatırım hesabı açtırmanız, VİOP işlemi yapabilmek için ise V

Devamını Oku

Akbank Anlık Borsa ile hangi işlemleri gerçekleştirebiliriz?

Anlık Borsa ile aşağıdaki Hisse Senedi ve VİOP işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz: Hisse Senedi İşlemleri Portföy Bilgisi görüntülem

Devamını Oku

Akbank Anlık Borsa üzerinden hisse senedi işlemi yaptığımda ne kadar komisyon öderim?

Hisse Senedi işlemlerinizi Akbank direkt İnternet veya Anlık Borsa üzerinden yaptığınızda hisse senedi komisyon oranlarında bir farklılık o

Devamını Oku

Akbank Anlık Borsa'yı kullanmak için bilgisayarıma farklı bir program yüklemem gerekir mi?

Anlık Borsa Java uygulaması yüklü olan veya yüklenebilen bilgisayarlarda çalışmaktadır. Anlık Borsa'nın çalışabilmesi için bilgisayarı

Devamını Oku

Akbank Anlık Borsa'da Hisse Senedi veya VİOP işlemi yapmak için ne yapmalıyım?

Akbank'ta Hisse Senedi işlemi yapabilmek için dilediğiniz Akbank Şubesi'nden yatırım hesabı açtırmanız, VİOP işlemi yapabilmek için ise V

Devamını Oku

Sürdürme Teminatı (Maintenance Margin) nedir?

Borsa tarafından belirlenen ve başlangıç teminatının, vadeli işlemler piyasasındaki olumsuz fiyat değişmeleri sonucu oluşan zarar dolayıs

Devamını Oku

Teminat (Collateral) nedir?

Borsa üyelerinin, borsa işlemleri dolayısı ile müşterilerine ve borsaya verebilecekleri zararlara karşılık olmak üzere, Borsa tüzel kişili

Devamını Oku

Ulusal Pazar (National Market) nedir?

Borsa Yönetim Kurulu kararı ile pazarı açılmış, endekse dahil olan ve olmayan Borsa kotunda yer alan her şirket hisse senedi için alım satı

Devamını Oku

Özel Emir (Special Order) nedir?

Borsa Yönetim Kurulu’nca her hisse senedi için ayrı ayrı belirlenmiş olan “bir seferde girilebilecek işlem miktarı”nı aşan ve blok sat

Devamını Oku

Piyasa Gözetimi (Market Surveillance) nedir?

Borsa’da işlem gören menkul kıymetlerde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketlerinin, söz konusu borsanın ilgili birimi ve/

Devamını Oku

Sınırlı Denetleme (Limited Auditing) nedir?

Ara mali tablo düzenlemekle yükümlü olan anonim ortaklıklar, aracı kurumlar, yatırım ortaklıkları ve yatırım fonlarının düzenleyecekler

Devamını Oku

Menkul Kıymet Ödünç İşlemleri (Securities Lending) nedir?

Aracı kuruluş ile müşteri arasında düzenlenen sözleşmede belirlenen esaslar dahilinde, ödünç veren taraftan açığa satış amacıyla öd

Devamını Oku

Kurtaj (Brokerage Fee) nedir?

Aracı kuruluşların, aracı olarak Borsada gerçekleştirdikleri işlemler karşılığında menkul kıymetlerin işlem fiyatlarıyla hesaplanan tut

Devamını Oku

İrtibat Büroları (Liasion Offices) Nedir?

Aracı kurumu ve aracı kurumun yetkili olduğu sermaye piyasası faaliyetlerinin tanıtımını yapmak amacı ile aracı kurumu temsil etmekle görev

Devamını Oku

Yatırım Fonu Katılma Belgesi (Mutual Fund Participation Certificate) nedir?

Belge sahibinin kurucu ve saklayıcı kuruma karşı sahip olduğu hakları taşıyan ve fona kaç pay ile katıldığını gösteren kıymetli evrakt

Devamını Oku

Net Aktif Değeri (Net Asset Value) nedir?

Belirli bir faaliyet dönemi sonunda (genellikle bir yıl) düzenlenen bilançodaki net aktif tutarının hisse senedi sayısına bölünmesi ile bulu

Devamını Oku

Opsiyon Sözleşmesi (Option Contract) nedir?

Belli miktarda bir malı, menkul kıymeti veya finansal göstergeyi belli bir fiyattan ileride önceden belirlenmiş bir tarihte veya öncesinde alma

Devamını Oku

Referans Fiyat (Reference Price) nedir?

Bir hisse senedinin işlem görebileceği en üst ve en alt fiyat limitlerinin belirlenmesinde esas teşkil etmeyen, fiyat tescili yapılıncaya kadar

Devamını Oku

Baz Fiyat (Base Price) nedir?

Bir hisse senedinin seans içinde işlem görebileceği üst ve alt fiyat limitlerinin ve fiyat adımlarının belirlenmesine esas teşkil eden fiyatt

Devamını Oku

Otomatik İşleme Kapama (Freeze) nedir?

Bir menkul kıymet yada menkul kıymet grubunun fiyat ve/veya işlem miktarının, belirlenen bir süre içerisinde belirlenen bir parametreyi aşan b

Devamını Oku

Volatilite/Oynaklık (Volatility) nedir?

Bir menkul kıymetin fiyatının veya piyasanın genelinin kısa bir zaman aralığı içerisinde gösterdiği dalgalanma özelliği. Oynaklığı yü

Devamını Oku

Repo (Repurchase Agreement) nedir?

Bir menkul kıymetin işlemin başlangıç valöründe satılıp, bitiş valöründe geri alınmasıdır (Menkul kıymetin geri alma vaadiyle satımı

Devamını Oku

İşlem Birimi (Trading Unit) nedir?

Bir sermaye piyasası aracının, kendisi ya da katları ile işlem yapılabilecek asgari sayısını ya da değerini ifade eder. İşlem birimi olara

Devamını Oku

Kotasyon (Listing) nedir?

Bir şirkete ait menkul kıymetlerin borsa listesine alınmasıdır. Menkul kıymetlerin Borsa kotuna alınması ile şirketin Borsa tarafından gerek

Devamını Oku

Yapay Piyasa / Yapay Fiyat (Artificial Market / Artificial Price) nedir?

Bir veya birkaç üyenin, bir veya birden fazla seanslar boyunca herhangi bir menkul kıymet için söz konusu menkul kıymetin gerçek piyasa değeri

Devamını Oku

Kurumsal Yatırımcılar (Institutional Investors) nedir?

Bireysel yatırımcılardan ayrı olarak, kendisine devredilen paralardan ya da tahvil ve hisse senedi satışıyla sağladığı kaynaklardan oluşan

Devamını Oku

Devlet İç Borçlanma Senetleri Endeksleri (Government Debt Securities Indices) nedir?

Bu tür menkul kıymetlere yatırım yapanlarının kıymetleri fiyat ve getirilerindeki gelişmeleri basit ve anlaşılabilir göstergeler yardımıy

Devamını Oku

Yabancı Sermaye Piyasası Araçları (Foreign Capital Market Instruments) nedir?

Çıkarıldıkları ülke borsalarında alım satım konusu olan ve Kurulca niteliği belirlenen menkul kıymetler ile hak ve alacakları temsil eden

Devamını Oku

Çok Fiyat-Sürekli Müzayede Sistemi (Multiple Price Continuous Auction Method) nedir?

Çok fiyat yöntemi; bir menkul değer için verilen alım satım emirlerinin fiyat ve zaman önceliği kurallarına uygun olarak teker teker karşıl

Devamını Oku

Tahvil (Bond) nedir?

Devletin 1 yıl, anonim ortaklıkların en az 2 yıl ve daha uzun vadeyle, ödünç para bulmak amacıyla, itibari kıymetleri eşit ve ibareleri ayn

Devamını Oku

Blok Satış (Block Sale) nedir?

Emir miktarı şirketin ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin %10’unu aşan satış işlemine blok satış denir.

Devamını Oku

Özel Limit Fiyatlı (OLFE) Emirler (Special Limit Price Orders) nedir?

Emir miktarının “Sıfır-0” olarak girildiği, sadece fiyat verilerek sisteme aktarılan emirlerdir. Belirli bir fiyata kadar olan bütün emirl

Devamını Oku

Limitli Emir (Limit Orders) nedir?

Emri veren alıcının, işlemin gerçekleşmesi için kabul ettiği en yüksek fiyatı; satıcının ise satmaya razı olduğu en düşük fiyatı be

Devamını Oku

Ödenmiş Sermaye (Paid in Capital) Nedir?

Esas sermaye sistemine tabi ortaklıklarda, ortaklarca taahhüt edilen sermayenin nakden ödenmiş kısmıdır.Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü

Devamını Oku

Limit Fiyatlı Emirler (Limit Price Orders) nedir?

Fiyat ve Miktarın girildiği emirlerdir. İşlem kısmen veya tamamen olmazsa, gerçekleşmeyen kısım sistemde pasif olarak görünür.Kaynak: “B

Devamını Oku

Emir Bölme (Order Split) nedir?

Girilen bir emrin, orijinal emrin fiyatına eşit ya da orijinal emrin fiyatından daha iyi fiyatlı yeni emirlere bölünmesidir. Emir bölünmesi ge

Devamını Oku

En İyi Gayret Aracılığı (Best Effort Underwriting) nedir?

Halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının izahnamede gösterilen satış süresi içinde satılmasını, satılmayan kısmın ise ihraççı

Devamını Oku

Aracılık Yüklenimi (Underwriting) nedir?

Halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının tamamının satılacağının aracı kuruluş veya kuruluşlar tarafından ihraççı şirkete taa

Devamını Oku

Halka Arz (Public Offering) nedir?

Halka arz, sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan halka çağrıda bulunulmasını; halkın bir anonim ortaklığ

Devamını Oku

Yatırım Fonu (Mutual Fund) nedir?

Halktan katılma belgeleri karşılığı toplanan paralarla, belge sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet ilkesine göre

Devamını Oku

Fiyat Marjı/Fiyat Aralığı (Price Range) nedir?

Her hisse senedi için, seans içinde önerilebilecek en düşük ve en yüksek fiyatlar o hisse senedi için fiyat marjını oluşturur. Mevcut uygul

Devamını Oku

Kupon (Coupon) nedir?

Hisse senedi sahiplerinin bazı ortaklık haklarının (karpayı, bedelli/bedelsiz sermaye artırımına katılma hakları) kullanımını teminen his

Devamını Oku

Talon nedir?

Hisse senedinin kuponlarından oluşan kısmına verilen isimdir.Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Kulübü Web site

Devamını Oku

İlâve Kotasyon (Additional Listing) nedir?

Hisse senetleri Borsa kotunda bulunan bir ortaklığın sermaye artırımı nedeniyle ihraç ettiği yeni hisse senetlerinin kotasyon işlemini ifade

Devamını Oku

Gözaltı Pazarı (Watchlist Companies Market) nedir?

Hisse senetleri Borsa’da işlem gören şirketler ve/veya hisse senetleri işlemleri ile ilgili olarak olağan dışı durumların ortaya çıkması

Devamını Oku

Rüçhan Hakkı Pazarı (Rights Coupon Market) nedir?

Hisse senetleri Borsa’da işlem gören şirketlerin nakdi sermaye artışı yapmak üzere belirledikleri rüçhan hakkı kullanma süresi içinde s

Devamını Oku

Yeni Hisse Pazarı (Ex-Dividend Market) nedir?

Hisse senetleri Borsa’da işlem gören şirketlerin sermaye artırımlarının bir hesap dönemi içinde temettü ödemesinden önce gerçekleşmesi

Devamını Oku

Fiyat Önceliği (Price Priority) nedir?

Hisse Senetleri Piyasası’nda daha düşük fiyatlı satım emirlerinin, daha yüksek fiyatlı satım emirlerinden; daha yüksek fiyatlı alım emir

Devamını Oku

Zaman Önceliği (Time Priority) nedir?

Hisse Senetleri Piyasası’nda, fiyat eşitliği halinde, sisteme zaman açısından daha önce kaydedilen emirlerin öncelikli olarak karşılanmas

Devamını Oku

Taban Fiyatı (Minimum Price) nedir?

Hisse senetlerinin bir seans içinde işlem görebileceği en düşük fiyattır. Her hisse senedi için fiyat ve fiyat adımı göz önüne alınarak

Devamını Oku

Hizmetler Endeksi (Services Index) nedir?

Hizmetler sektöründe yer alan şirketlerin hisse senetlerinin fiyatlarındaki değişmeler dikkate alınarak hesaplanan hisse senetleri piyasası en

Devamını Oku

Gayrimenkul Sertifikaları (Real Estate Certificates) nedir?

İhraççıların bedelleri inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç ettikleri, değerler

Devamını Oku

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (Asset – Backed Securities) nedir?

İhraççıların kendi ticari işlemlerinden doğmuş alacakları veya temellük edecekleri alacaklar karşılığında, ihraç edebilecekleri kıyme

Devamını Oku

Türev Piyasalar (Derivatives Market) nedir?

İlerideki bir tarihte teslimatı veya nakit uzlaşması yapılmak üzere herhangi bir malın veya finansal aracın bugünden alım satımının yapı

Devamını Oku

Uyuşmazlık Komitesi (Dispute Committee) nedir?

İMKB Uluslararası Menkul Kıymetler Serbest Bölgesi içinde “Serbest Bölgeler Mevzuatına” göre faaliyet gösterecek esas olarak eski Doğu B

Devamını Oku

Uluslar arası Pazar (International Market) nedir?

İMKB Uluslararası Menkul Kıymetler Serbest Bölgesi içinde “Serbest Bölgeler Mevzuatına” göre faaliyet gösterecek esas olarak eski Doğu B

Devamını Oku

Defter Değeri (Book Value) nedir?

İşletmenin aktif toplamından, borçlarının düşülmesi ile bulunan özvarlığının, çıkarılmış / ödenmiş hisse senedi sayısına bölü

Devamını Oku

Bağlı Ortaklık (Affiliate Company, Subsidiary) nedir?

İşletmenin doğrudan veya dolaylı olarak en az %50 oranında oy hakkına veya en az bu oranda yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olduğu

Devamını Oku

Banka Garantili Bonolar (Bank Guaranteed Bills) nedir?

Kalkınma ve Yatırım Bankalarından kredi kullanan ortaklıkların, bu kredilerin teminatı olarak borçlu sıfatıyla düzenleyip, alacaklı bankay

Devamını Oku

Portföy Yöneticiliği (Portfolio Management) nedir?

Kıymetli madenlere dayalı olanlar dahil olmak üzere sermaye piyasası araçlarından oluşturulan portföylerin müşteriler hesabına vekil sıfat

Devamını Oku

Resmi Müzayede Pazarı (Official Auction Market) nedir?

Mahkemelerin, icra dairelerinin ve diğer resmi dairelerin Borsa’da yapılmasına gerek gördükleri menkul kıymet satım işlemlerinin yapıldığ

Devamını Oku

Piyasa Emri (Market Order) nedir?

Menkul kıymet alım satımında en iyi piyasa fiyatından işlemin gerçekleştirileceği emir türüdür. Bu tür emrin en büyük avantajı, emrin

Devamını Oku

Devre Kırıcılar (Circuit Breakers) nedir?

Menkul kıymet borsalarında piyasanın belirlenen bir süre içerisinde, belirlenen bir seviyede düşüş göstermesi durumunda, hisse senedi ve vad

Devamını Oku

Borsa Eksperleri (Stock Exchange Experts) nedir?

Menkul kıymetlere ilişkin alım-satım emirlerinin ilgili iç yönetmelikte belirtilen esaslara göre karşılaştırılması ile fiyatların teşek

Devamını Oku

Birincil Piyasalar (Primary Market) nedir?

Menkul kıymetleri ihraç eden şirketler ile tasarruf sahiplerinin doğrudan doğruya karşılaştıkları piyasalardır. Diğer bir anlatımla, menk

Devamını Oku

Fesih (Abolition) nedir?

Ortaklık faaliyetlerinin esas sözleşme şartlarına bağlı olarak ya da kanunlarda belirtilen şartlardan birinin gerçekleşmesi halinde sona erd

Devamını Oku

Menkul Kıymet (Security) nedir?

Ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte

Devamını Oku

Rüçhan Hakkı (Pre-emptive Right) nedir?

Ortaklıkların bedelli sermaye artırımlarına mevcut ortakların öncelikle katılma hakkıdır. Sözkonusu hak, hisse senedine bağlı “Yeni Pay

Devamını Oku

Emisyon Primi (Premium on Issued Shares) nedir?

Ortaklıkların hisse senetlerini nominal değerinin üzerinde bir fiyatla ihraç etmeleri sonucunda satış fiyatı ile nominal değer arasında olu

Devamını Oku

Kayıtlı Sermaye (Authorized Capital) nedir?

Ortaklıkların, esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydıyla, Yönetim Kurulu Kararıyla, Türk Ticaret Kanunu’nun sermayenin artırılmasına

Devamını Oku

Piyasa Yapıcı (Market Maker) nedir?

Piyasanın dürüst, düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak ve görevli olduğu sermaye piyasası araçlarında likit ve sürekli bir piyasanın

Devamını Oku

Piyasa Fiyatı (Market Price) nedir?

Sermaye piyasası aracının arz ve talebinin karşılaşması sonucu oluşan fiyatıdır.Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversites

Devamını Oku

Sürekli Denetleme (Continuous Auditing) nedir?

Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi ortaklıkların, mevzuat ve genel kabul görmüş denetim ve muhasebe esas ve ilkelerine uygunluk yönünden, defte

Devamını Oku

Vadeli İşlem Piyasaları (Derivatives Markets) nedir?

Standartlaşmış vadeli işleme sözleşmelerinin işlem gördüğü, takası bir takas kurumu tarafından garanti edilen ve Borsa bünyesinde işley

Devamını Oku

İntifa Senetleri (Dividend Right Certificates) nedir?

Şirket genel kurulunun alacağı kararla bazı kimselere çeşitli hizmetler ve alacak karşılığı olarak kuruluştan sonra verilen ve sermaye pay

Devamını Oku

Tasfiye Değeri / Likiditasyon Değeri (Liquidation Value) nedir?

Şirket varlıklarının belirli bir süre içinde zorunlu satışı ile sağlanabilecek değerden tüm borçlar ödendikten sonra kalan miktarın, hi

Devamını Oku

Müşteri İsmine Saklama Sistemi (Customer Name Based Custody System) nedir?

Takasbank sisteminde Müşteri kodlarıyla takip edilen alt hesapların Takasbank’ın yapacağı düzenleme ile isme çevrilmesini, her bir yatırı

Devamını Oku

İşlem Hacmi (Traded Value) nedir?

Tüm hisse senetleri için gerçekleşen işlemlerdeki her emrin içerdiği hisse senedi sayısı ile işlem fiyatının çarpılarak elde edilen yek

Devamını Oku

Kurucu Hisse Senetleri (Founder’s Shares) nedir?

Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK. Madde: 402) verdiği yetkiye dayanarak Anonim Şirketlerin kuruluşunda veya sermaye artırımında, kuruculara ya da

Devamını Oku

Yabancı Ortaklık (Foreign Company) nedir?

Türk Parasını Kıymetini Koruma mevzuatında tanımlanan dışarıda yerleşik kişilerden ilgili ülke mevzuatına göre yabancı sermaye piyasas

Devamını Oku

Bölgesel Pazarlar (Kot Dışı Pazar) [Regional Markets] nedir?

Ulusal (Kot içi) pazarda işlem görme koşullarını taşımayan ve Borsa Yönetim Kurulu’nca geçici veya sürekli olarak ulusal pazardan çıkar

Devamını Oku

Mali Endeks (Financial Index) nedir?

Ulusal Pazar’da işlem gören ve sadece mali sektörde yer alan şirketlerin hisse senetlerinin fiyatlarındaki değişmeler dikkate alınarak hesap

Devamını Oku

Sınai Endeks (Industrial Index) nedir?

Ulusal Pazar’da işlem gören ve sadece sanayi sektöründe yer alan şirketlerin hisse senetlerinin fiyatlarındaki değişmeler dikkate alınarak

Devamını Oku

Oransal Teminat (Proportional Collateral) nedir?

Üçer aylık dönemlerde hesaplanan ve Borsa üyelerinin Hisse Senetleri Piyasası’nda gerçekleştirdikleri işlemlerin günlük ortalama tutarın

Devamını Oku

Munzam Teminat (Additional Collateral) nedir?

Üçer aylık dönemlerde, her bir temerrüt matrahı 20 milyon TL veya üstü olmak kaydıyla, Hisse Senetleri Piyasası işlemlerinden kaynaklanan y

Devamını Oku

Mahsup (Netting Between Different Markets) nedir?

Üyelerin, bir piyasadan doğan alacaklarını talimatları doğrultusunda diğer bir piyasa işleminden doğan borçlarını ödemede kullanabilmeler

Devamını Oku

Kaydi Takas (Book-entry Settlement) nedir?

Üyelerin, takasa olan para borçları ile takastan olan para alacaklarının hesaben ödenmesi ile menkul kıymet borçları ile menkul kıymet alaca

Devamını Oku

Piyasaya Göre Ayarlama (Marking to the Market) nedir?

Vadeli işlem sözleşmesinde pozisyon alındığı tarihten itibaren cari uzlaşma fiyatı ile bir önceki gün piyasada oluşan uzlaşma fiyatı ara

Devamını Oku

Ulusal 30 Endeksi (ISE National 30 Index) nedir?

Vadeli İşlemler Piyasası’nda kullanılmak üzere, yatırım ortaklıkları hariç Ulusal Pazar’da işlem gören şirketlerden önceden belirlen

Devamını Oku

Üye Temsilcisi (Member Representative) nedir?

Borsa’da işlem yapma yetkisine sahip aracı kuruluş temsilcisidir.Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Kulübü Web

Devamını Oku

İşlem Miktarı (Trading Volume) nedir?

Bir piyasada, bir seansta ya da belli bir dönemde alınıp satılan (el değiştiren) menkul kıymet adedidir.Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü

Devamını Oku

Arbitraj (Arbitrage) nedir?

Fiyat farklarından yararlanmak amacıyla para, kıymetli maden, tahvil ve hisse senedi alıp satma işlemidir.Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü

Devamını Oku

Fiyat Adımı [Price Increments (tick)] nedir?

Her hisse senedi fiyatı için bir defada gerçekleşebilecek en küçük fiyat değişimidir.Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Ünivers

Devamını Oku

Fiyat Endeksleri (Price Indices) nedir?

Hisse senetlerinin fiyatlarındaki değişimleri dikkate alarak hesaplanan endekslerdir.Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi

Devamını Oku

Finansman Bonoları (Commercial Papers) nedir?

İhraççıların borçlu sıfatı ile düzenleyip ihraç ettikleri emre veya hamiline yazılı kısa vadeli sermaye piyasası aracıdır.Kaynak: “B

Devamını Oku

Valör (Value Date) nedir?

İşlem sonucu oluşan yükümlülüklerin yerine getirildiği, başka bir ifade ile menkul kıymet ve nakdin el değiştirdiği (takas) tarihtir.Kayn

Devamını Oku

Başlangıç Sermayesi (Initial Capital) nedir?

Kayıtlı sermaye sistemine tabi ortaklıkların sahip olmaları zorunlu asgari çıkarılmış sermayeleridir.Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü

Devamını Oku

Normal Emir (Normal Order) nedir?

Küsuratsız şekilde tam olarak, önceden belirlenmiş işlem birimi ve katları halinde verilmiş olan emirlerdir.Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlü

Devamını Oku

Saklama Kuruluşu [Depository Institution (Custodian)] nedir?

Müşterisi adına menkul kıymetleri saklamaya yetkili kurum ve kuruluşlardır.Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa K

Devamını Oku

Halka Arza Aracılık (Intermediation for Public Offering) nedir?

Sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışına aracılıktır.Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Kul

Devamını Oku

İhraç (Issue) nedir?

Sermaye piyasası araçlarının ihraççılar tarafından çıkarılıp, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satışıdır.Kaynak: “Bors

Devamını Oku

Borsa Üyeleri (Stock Exchange Members) nedir?

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan yetki belgesi ve Borsa’dan üyelik belgesi almış aracı kuruluşlardır.Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”,

Devamını Oku

Tranş (Tranche) nedir?

Tahvil ve Bono Piyasası’nda işlem yapabilme limiti içerisindeki her bir kademedir.Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi B

Devamını Oku

Ortalama Teminat (Average Collateral) nedir?

Üçer aylık hesaplama dönemlerinde tüm Borsa üyeleri için hesaplanan oransal teminat tutarlarının basit ortalamasıdır.Kaynak: “Borsa Terim

Devamını Oku

Merkezi Takas (Central Settlement) nedir?

Borsa’da gerçekleşen tüm işlemlerin takasının yine Borsa’da sonuçlandırılmasıdır.Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Ünive

Devamını Oku

Temlik (Alienation, Assignment) nedir?

Alacağın devredilmesine temlik denir.

Devamını Oku

Seans (Session) nedir?

Borsada işlemlerin başlaması ve bitmesi arasında geçen süredir.Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Kulübü Web

Devamını Oku

Devlet İç Borçlanma Senetleri (Government Debt Securities) nedir?

Devletin cari yıl bütçe kanununa dayanarak, bütçe açıklarının finansmanı amacıyla çıkarmış olduğu borçlanma senetlerinin genel adıd

Devamını Oku

Maksimum Lot (Maximum Lot) nedir?

Hisse senedi bazında belirlenen ve alım satım sistemine limit fiyatlı emir olarak bir defada girilebilen en yüksek miktardır.Kaynak: “Borsa Te

Devamını Oku

Nominal/İtibari Değer (Nominal/Face Value) nedir?

Hisse senedi için pay senedinin üzerinde yazılı olan fiyattır. Tahvillerde ise, vade sonunda ödenecek değerdir.Kaynak: “Borsa Terimleri Sözl

Devamını Oku

Halka Açık Anonim Ortaklık (Publicly-Held Corporation) nedir?

Hisse senetleri halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan anonim ortaklıklardır.Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniv

Devamını Oku

Getiri Endeksleri (Return Indices) nedir?

Hisse senetlerinin fiyatlarındaki değişimlerin yanı sıra şirketlerin ödedikleri kar paylarını da dikkate alarak hesaplanan endekslerdir.Kayna

Devamını Oku

Küsurat Emir (Odd Lot Orders) nedir?

İşlem biriminin ihtiva ettiği hisse senedi sayısından daha az miktarlar için verilmiş emirlerdir.Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Ko

Devamını Oku

Menkul Kıymet Borsaları (Securities Exchanges) nedir?

Menkul kıymetlerin arz ve talebinin karşılaştığı örgütlenmiş piyasalardır.Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Bor

Devamını Oku

Kullanım fiyatı (Strike Price, Exercise Price) nedir?

Opsiyon sözleşmelerinde, opsiyona konu olan kıymetin, opsiyonun kullanılacağı anda alınacağı veya satılacağı fiyattır.Kaynak: “Borsa Te

Devamını Oku

Kupür (Denomination) nedir?

Para, tahvil ve hisse senetlerinin, üzerlerinde yazılı değere göre, her birimine verilen isimdir.Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç

Devamını Oku

İflas (Bankruptcy) nedir?

Şirketin borçlarını ödeyemez duruma düşmesi nedeniyle faaliyetlerinin sona erdirilmesidir.Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniv

Devamını Oku

Opoze Hisse Senedi (Circulation Restricted Stock) nedir?

Üzerinde devir ve satış yasağı bulunan hisse senedidir.Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Kulübü Web sitesi, Z

Devamını Oku

Nakit Piyasalar (Cash Markets) nedir?

Vade uygulanmadan aynı gün valörlü işlemlerin yapıldığı piyasalardır.Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Kul

Devamını Oku

Yabancı Hisse Senedi (Foreign Stock) nedir?

Yabancı ortaklıklarca bulundukları ülke mevzuatına uygun olarak çıkarılan ve ortaklık hakkını temsil eden menkul kıymetlerdir.Kaynak: “B

Devamını Oku

Sermaye Artırımı (Capital Increase) nedir?

Yeni hisse senedi ihraç edilerek mevcut ödenmiş/çıkarılmış sermayenin artırılmasıdır.Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniv

Devamını Oku