Bir yarı iletken hangi özelliklere sahiptir?

Sıcaklığı arttıkça, elektrik direnci değişir.
Diğer bazı malzemelerle karıştırıldığında elekt­riksel iletkenliği yükselir.
Işık altında kaldığında direnci büyük ölçüde değişir ve üzerinden bir elektrik akımı geçirildi­ğinde dışarıya ışık verir.
Kaynak: Toyota Eğitim Kitabı “Elektriğin Temelleri” Bölüm 14 ve Step 2 kitabından derlenmiştir.

N-tip yarı iletken

Bir n-tip yarı iletken, çok sayıda serbest elektron sağlamak için, az bir miktar arsenik (As), anti­mon (Sb) veya fosfor (P) ile karıştırılmış, silikon (Si) veya germanyum (Ge) köklerinden veya alt köklerden oluşmuştur, (silikon veya germanyum içinde kolayca hareket edebilen elektronlar elekt­rik akımını mümkün kılar).
Kaynak: Toyota Eğitim Kitabı “Elektriğin Temelleri” Bölüm 14 ve Step 2 kitabından derlenmiştir.