N-tip yarı iletken

Bir n-tip yarı iletken, çok sayıda serbest elektron sağlamak için, az bir miktar arsenik (As), anti­mon (Sb) veya fosfor (P) ile karıştırılmış, silikon (Si) veya germanyum (Ge) köklerinden veya alt köklerden oluşmuştur, (silikon veya germanyum içinde kolayca hareket edebilen elektronlar elekt­rik akımını mümkün kılar).
Kaynak: Toyota Eğitim Kitabı “Elektriğin Temelleri” Bölüm 14 ve Step 2 kitabından derlenmiştir.