İş Güvenliği ile ilgili soru ve cevaplar

Sıfırlama nedir?

Topraklamada olduğu gibi cihaz ve makinelerde yalıtkanlığın bozul­ması sebebiyle, gövdenin toprağa karşı taşıyacağı gerilimi sıfır de

Devamını Oku

Taşınabilir ısıtma araçları nedir?

Elektrik sobası, gaz sobası, havagazı sobası, mangal sobaları gibi gereçler, taşınabilir ısıtma araçlarıdır.Kaynak: Milli Eğitim Web Sit

Devamını Oku

Mikroorganizmalar nedir?

Biyolojik tehditler denince akla insan için zararlı olan canlılar gelir. Bu canlılara mikroorganizmalar denir.Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde

Devamını Oku

Katı yakacakların ne tür dezavantajları vardır?

Katı yakacakların ucuzluğu ve müstakil ısıtmada kolaylık sağlamasının yanında dezavantajları daha çoktur. Bunlar:Isı verimi düşüktür

Devamını Oku

Sıvı yakıtlar nedir?

Sıvı yakıt denildiğinde fuel-oil akla gelmektedir. Mazot, gazyağı vb. de sıvı yakıt olarak kullanılır. Fuel-oil ham petrolün damıtılmas

Devamını Oku

Elektrik enerjisinin diğer enerji kaynaklarına göre üstünlükleri nelerdir?

Elektrik enerjisi diğer enerji şekillerine göre kolaylıkla dönüşebilir (Isı, güç).Elektrik enerjisi ile çalışan makinelerin kullanılmas

Devamını Oku

Foel-oil’in ne tür avantajları vardır?

 Otomatik kumandalı sistemde kolaylıkla kullanılır.Fazla teknik personel gerektirmez.Isı verimi çok yüksektir.Yanma ve ısıtma zamanı ç

Devamını Oku

Elektrikli cihazların kullanımı sırasında dikkat edilecek hususlar nelerdir?

İşyerlerindeki elektrikli aletler, mutlaka topraklı prizle kullanılmalıdır.Düşük voltajda kullanılmamalıdır.Temizlik, bakım, yağlama ve

Devamını Oku

Buharlı ısıtma tesisatı nedir?

Bu sistemde suyun sıcaklığının 100 °C üzerine çıkması gerekir. Bu tesisatla özellikle göstergeli emniyet ölçme aletlerinin sağlam bulun

Devamını Oku

İş güvenliği nedir?

İş yerlerinde işin yürütülmesi sırasında, çalışma şartlarının meydana getirdiği tehlikelerde çalışmalara, makine, tesis ve malzemeye

Devamını Oku

Güneş enerjisi ile sıcak su hazırlama nedir?

Son yıllarda gelişen bu yöntem ile ucuz ve tehlikesiz sıcak su kullanmak mümkün olmaktadır.Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Aç

Devamını Oku

Sıcak sulu ısıtma tesisatı nedir?

Sıcak sulu ısıtma tesisatında en önemli husus suyun 100 °C üzerine çıkmamasıdır. Bu maksatla suyun dış havayla sürekli teması sağlanı

Devamını Oku

İş güvenliği ilkeleri nedir?

İş güvenliği konusunda olumlu ve başarılı sonuç almak, iş kazası sebeplerini ortadan kaldırmak ve daha güvenli bir çalışma ortamı sağ

Devamını Oku

Çalışanlara yönelik iş güvenliği hangi unsurları içerir?

Çalışanlara yönelik iş güvenliği ile yakından ilgili üç unsur vardır. Bunlar:İş Güvenliği,İşletme Güvenliği,Üretim Güvenliğidir.

Devamını Oku

Üretim güvenliği nedir?

İş yerinde üretilen maddenin satışının devamlı olması, ürünün çalışana ve topluma zarar vermeyecek şekilde muhafaza edilmesidir.Kaynak

Devamını Oku

Sürdürülebilir sağlıklı bir hayat için neler yapılmalıdır?

Sağlıklı halin hayat boyunca devam etmesi ise şunlara bağlıdır:Düzenli beslenerek, kötü alışkanlıklardan (içki-sigara) kendini sakınara

Devamını Oku

Ülkemizde yıllık iş kazası oranı nedir?

Sanayileşmiş ülkelerde yıllık iş kazası oranı %2-3 iken ülkemizde bu oran resmi kayıtlara göre %7 civarındadır. İşe gidiş gelişlerde

Devamını Oku

Klima tesisatı nedir?

 Bu tip ısıtma sisteminde ısı taşıyıcı, daha önce gördüğümüz sıcak su ve buhardan farklı olarak havadır. Isıtma araçları ise

Devamını Oku

Mahalli sıcak su hazırlama nedir?

Konutların sıcak su ihtiyaçlarını karşılamak üzere (doğal gazlı, hava ve likit gazlı, elektrikli, katı ve sıvı yakıtlı) şofben vasıt

Devamını Oku

Soğuk su tesisatı nedir?

Kullanma suyunun şehir şebekesinden alınıp, en son, temiz su kullanma yerine kadar tüm boru ağını ve tesisat uç malzemelerini kapsar.Bu malze

Devamını Oku

Sıcak su tesisatı nedir?

 İnsanların temizlenme (banyo) ve temizleme ihtiyaçları için gerekli sıcak suyun hazırlanması üç şekilde olmaktadır:Mahalli sıcak su

Devamını Oku

Yeterli bir aydınlatma ne tür avantajlar sağlar?

 Yeterli bir aydınlatma aşağıdaki avantajları sağlar.Yaralanmalarda azalmaÜretimde ve mamul kalitesinde artışMoral üzerinde iyi etkiDah

Devamını Oku

Çevrede güvenliği tehdit edici fiziki etmenler nelerdir?

Çalışılan ortamda, çalışanları tehdit eden bir takım fiziki tehditler de mevcuttur. Bunlar ortamın ısısı, nemi, hava akımı, atmosfer ba

Devamını Oku

İş yerlerinde elektrik enerjisi kullanımı nedir?

İşyerlerinde başta aydınlatma ve ısıtma olmak üzere makinelerde elektrik enerjisi kullanılmaktadır. İşyerlerindeki araç ve makinelerin, bu

Devamını Oku

Yakıtların depolanması nedir?

Katı yakıtlar, tutuşma tehlikesine karşı muhafazalı bir yerde depo edilmelidir. Sıvı ve gaz yakıtların patlama özelliği de olduğundan, in

Devamını Oku

Elektrik tesisatlarında sigortalar nedir?

Sigortalar elektrik besleme hatlarını fazla yüklerden ve kısa devre akımlardan koruyan, olması muhtemel bir kazaya karşı güvenlik sağlayan e

Devamını Oku

Isıtma tesisatı (merkezi ısıtma) nedir?

Apartman, blok binalar ve site gibi büyük ısıtma alanı bulunan yerlerde, modern ve daha ekonomik olduğu için, merkezi ısıtma sistemi uygulanm

Devamını Oku

Havalandırma (iklimlendirme) tesisatı nedir?

İnsanların teneffüs sonucu çıkardıkları su buharı karbondioksit, pis kokular ve sıcaklık çoğu zaman o yerin havasını bozar. Bozulan bu h

Devamını Oku

Isıtma nedir?

 Oturulan mahallerin ısıtılması, öteden beri insanları meşgul eden bir konu olmuştur. Önceleri ocak, şömine ve kömür sobaları, sonr

Devamını Oku

Buşonlu sigortalar nedir?

Buşonlu sigortalar, gövde, buşon ve buşon kapağından oluşur. Elektrik devresine belli bir değerde giren ve buşondan geçen akımdan anormalli

Devamını Oku

İnsanın kazanın meydana gelmemesindeki rolü nelere bağlıdır?

İnsanın kazanın meydana gelmemesindeki rolü aşağıdaki etkenlere bağlıdır.Akıllıca hareket etmek,Sorumluluk duymak,İşe uyum sağlamak,Gü

Devamını Oku

Merkezi ısıtma kaç grupta toplanır?

Merkezi ısıtma genel olarak üç grupta toplanmaktadır.Sıcak sulu ısıtma tesisatıBuharlı ısıtma tesisatıKlima tesisatıdır.Kaynak: Milli E

Devamını Oku

Otomatik sigortalar nedir?

Son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başlanan otomatik sigortaların, buşonlu sigortalara göre üstünlükleri vardır. Bunlar:Emniyetlidir.D

Devamını Oku

Çevrede güvenliği tehdit edici unsurlar nelerdir?

 İş yerlerinde can ve mal güvenliği tedbirlerinin önceden alınması, o iş yerinde çalışan bireyleri daha iyi ve rahat çalışmaya sevk

Devamını Oku

İş kazaları ve nedenleri nelerdir?

 İş yerindeki üretim sürecinde, fiziki ortam, makine ve araç gereçlerle insan arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanan kazalara “iş kazası

Devamını Oku

Kazanın meydana gelmemesinde malzemenin (kullanılan maddenin)

Malzemenin fiziksel ve kimyasal özellikleri.Maddeye uygun üretim sisteminin olmaması.Malzeme yorgunluğu.Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Al

Devamını Oku

Elektrik enerjisi nedir?

Elektrik bir enerji dönüşümü sırasında ortaya çıkar. Kömür, petrol ve nükleer tepkilerden veya akarsuların gizli enerjisinin harekete dö

Devamını Oku

Pis su tesisatı nedir?

Binalarda kullanılan pis ve kirli suların insan sağlığına zararlı olmaması için arıtılarak, kanalizasyon şebekesine verilmesini sağlayan

Devamını Oku

Pis su tesisatında kullanılan malzemeler nelerdir?

Pis su tesisatında kullanılan malzemeler şunlardır:Pis su borusuSüzgeçlerPis su malzemeleri (tuvalet taşı, yıkanma teknesi vb.)Pis su tesisat

Devamını Oku

Elektrik tesisatı nedir?

 Bina içi elektrik tesisatı sıva üstü ve sıva altı olmak üzere iki şekilde yapılır. Bina içi elektrik tesisatı bu konuda çıkarıla

Devamını Oku

Katı yakıtlar nedir?

Katı yakacak denildiğinde öncelikle akla odun ve kömür gelir. Katı yakacakların ısısı sıvı yakacaklara göre daha düşük olduğundan mer

Devamını Oku

Yaralanma şiddetine göre kaça ayrılır?

Geçici iş görmezlikSürekli-kısmi iş görmezlikSürekli – tam iş görmezlikÖlüm gibi.Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Açık

Devamını Oku

Termal Konfor nedir?

İş yerlerinde genelde 15-20 °C ortam ısısının olması çalışmayı iyi yönde etkiler. Isının yüksek veya düşük olması insan enerjisini

Devamını Oku

Isı stresi nedir?

Uygun olmayan bir ortamda bünyenin ısısını sabit tutma çabasına “ısı stresi” denilmektedir. Isı stresi başta kalp, damar sistemini yora

Devamını Oku

İş yerlerinde ses ve gürültü nasıl olur?

İş yerlerinde gerek çalışan aletler, gerekse çalışanlar çeşitli sesler çıkarırlar. Bunlara istenmeyen sesler anlamında “gürültü”

Devamını Oku

Işık şiddeti ve aydınlatma bozuklukları nelerdir?

 İş yerlerinde daha güvenilir bir çalışma için yeterli aydınlatma yapılmalıdır.Kötü aydınlatılmış bir odada uzun süreli çalı

Devamını Oku

Renk ve insan üzerindeki etkisi nasıl olur?

Bir cismin en iyi şekilde görünmesi, cismin önünde bulunduğu zemin veya tonun renklerinin de tamamen aydınlatılmasına bağlıdır.Uygun olara

Devamını Oku

Meslek hastalıkları nedir?

Meslek hastalıkları bir işin yapılışı sırasında meydana gelen ve insan sağlığını etkileyen hastalıkların tümünü kapsar. Çalışmak

Devamını Oku

Merkezi sıcak su hazırlama nedir?

Okul, otel vb. fazla sıcak su kullanılan yerlerde kalorifer kazanından veya boyler (ısı dönüştürücü) vasıtası ile elde edilen sıcak su,

Devamını Oku

Kazanın meydana gelmemesinde insanın rolü nedir?

 Eğitim ve bilgi eksikliğiDalgınlık ve dikkatsizlikİlgisizlik, düzensizlikBedenin işe uyumsuzluğuAile düzeniPsikolojik faktörlerBeslenm

Devamını Oku

Kazanın meydana gelmemesinde çevrenin rolü nedir?

 Sıcaklık, nem, aydınlatma, gürültü gibi fiziksel etkiler.Mekanik etkiler.Sağlık koşulları.Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan

Devamını Oku

Kazanın meydana gelmemesinde makine ve teçhizatın rolü nedir?

 Yeterli koruyucu tedbirlerin alınmaması,İşe uygun makine kullanılmaması veya makinelerin yanlış kullanılması.

Devamını Oku

Çevrede güvenliği tehdit edici biyolojik etmenler nelerdir?

Biyolojik tehditler denince akla insan için zararlı olan canlılar gelir. Bu canlılara mikroorganizmalar denir. Bazı çalışma yerlerinde mikrobi

Devamını Oku

Çevrede güvenliği tehdit edici kimyasal etmenler nelerdir?

İş yerlerinde kullanılan kimyasal maddeler veya yan ürünleri çalışanlar için tehlikeli olabilmektedir. Bu maddeler zehirli veya tahriş edici

Devamını Oku

Sabit ısıtma araçları nedir?

 Bu tür ısıtma araçlarına çoğunlukla katı yakıt yakan ocaklar, şömineler, sobalar ve kalorifer kazanları girmektedir.Kaynak: Milli E

Devamını Oku

Yakıt Nedir?

Odun, kömür, doğal gaz, mazot gibi ısı sağlamak amacıyla yakılan madde, yakacak, mahrukat.

Devamını Oku

Sağlık Nedir?

Vücudun hasta olmaması durumu, vücut esenliği, esenlik, sıhhat.

Devamını Oku