Kullanıcı Süreci (User Processes) nedir?

(Bilgi sistemleri açısından) Bilgi teknolojisi tarafından oluşturulan çıktıların örgütsel birimler tarafından kullanılarak, örgütsel amaçlara etkin bir biçimde ulaşılmasını sağlayan süreç.
Kaynak: “Verimlilik Terimleri Sözlüğü”, Milli Prodüktivite Merkezi Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 04/05/2010.

Kuadratik Programlama (Quadratic Programming) nedir?

Özellikle tarım işletmeleri için en az riskle üretimi sağlayacak üretim dalı kombinasyonlarının belirlenmesi amacıyla kullanılan yöntem. Bu teknik, tarımda verim ve fiyatlardaki düzensiz dalgalanmaların üretim dallarının çıktılarında meydana getireceği tesadüfi değişmelere ilişkin problemlerin çözümü için kullanılmaktadır.
Kaynak: “Verimlilik Terimleri Sözlüğü”, Milli Prodüktivite Merkezi Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 04/05/2010.

DSC nedir?

Differencial Scanning Calorimeter. Polimerlerin erime noktasını bulmaya yarayan cihaz.
Kaynak: Esnek (Flexible) Ambalaj Terimleri Sözlüğü, Ambalajrehberi Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 26/04/2010.