Precast sistemi ve düzeni

İnce düz tavanların öngermesi için, daha öncede bahsedildiği gibi, öngerme kompoze olmadan kullanılır ve tekli gerilim teli (Monolitze) veya dört litze kadar burulmuş olarak teslim edilmektedir. Öngerme kabloları fabrikadan makaralar üzerinde teslim edilmektedir ve doğrudan kalıp içine çekilerek kolayca döşenebilmektedir. Küçük boyuttaki kancalar kalıp kenarına tespit edilir ve hafif bir el germe presi ile gerdirilir.
Öngerme kuvveti tavan geometrisine (açıklık, konstrüksiyon yüksekliği) uygun olarak yönlendirme kuvvetlerinin öz yükü dengeleyecek şekilde tasarlanmıştır. Düz tavanlarda bu etki gerekli olan öngerme kablosu içindeki destek şeridi aracılığı ile elde edilir. Böylece öngerme kablolarının döşenmesi kolaylaşır, çünkü çok az öngerme kablosu destek akslarının tanımlanmış yükseklik konumlarında tavan içersine döşenmek zorunda kalır. Uygulanması gereken öngerme gücü yaklaşık 1,0 N/mm2 değerinde merkezi bir basınç gerilimi oluşturur ve bu kuvvet tavanın enine kesiti üzerinde eşit biçimde dağılmaktadır. Uzunlama ve enlemesine yönde yaklaşık olarak aynı açıklık değerlerinde her iki yönde eşit basınç gerilimleri oluşur. Kablolar akslar boyunca sadece betonlama bölümleri dahilinde döşenir ve çalışma derzlerinde gerilir. Bağlantı ankarajları ile kablolar birçok bölüm üzerinden birbirine bağlanır. Tavanlar içine entegre edilmiş yaklaşma yolları da aynı şekilde öngerme sahiptir.
Kaynak: Bayer, Edwin., Tercüme: Ahmet Savaş,“Parkhauser aber richtig – Ein Leitfaden für Bauherren, Architekten und Ingenieure” (Otoparkları Doğru Tasarlamak – İnşaat Şirketleri, Mimarlar Ve Mühendisler İçin Bir Kılavuz), Bau+Technik GmbH, ISBN 3-7640-0467-3, 2006.

Katlı otoparklarda “rampalar” nedir?

Garajlarda katlar arasındaki rampalar, yarım veya tam daire kurp, spiral veya düz (aliyman) olabilir. Rampalarda tek yönlü trafik tercih edilmeli, iki izli ve iki yönlü rampalarda yönler birbirinden emniyeti sağlayacak engel ile ayrılmalıdır.
Birim park alanı dizilerine hizmet veren koridor sonları, katlar arasındaki rampalara kolaylıkla bağlanmış olmalıdır.
Rampalarda eğim tercihen %12’yi geçmemelidir. Rampalarda tepe veya başlangıç noktasında keskin bitişle araca zarar verilmemesi için en çok %6 eğimli geçiş kurbu yapılmalıdır. Düz rampalarda bir iz en az 3,00 m olup, rampa başı ve sonunda iz genişliği en az 0,50 m arttırılmalıdır. Döner rampalarda iç kurp 5,40 m yarıçaplı ve iç izdeki iz genişliği 3,60-4,20 m olmalıdır.
Kaynak: TS 10551 (Şehiriçi Yollar – Otolar için Otopark Tasarım Kuralları, Aralık 1992)’den derlenmiştir.

Katlı otoparklarda gündüz ışığından yararlanma nasıl olmalıdır?

Yayaların kullandığı her bölgede, mümkün olabildiğince suni ışıklandırma yerine gündüz ışığından yararlanılmalı ve ışık aynası sistemlerinden faydalanılmalıdır.
Kaynak: Bayer, Edwin., Tercüme: Ahmet Savaş,“Parkhauser aber richtig – Ein Leitfaden für Bauherren, Architekten und Ingenieure” (Otoparkları Doğru Tasarlamak – İnşaat Şirketleri, Mimarlar Ve Mühendisler İçin Bir Kılavuz), Bau+Technik GmbH, ISBN 3-7640-0467-3, 2006.