Otoparklara olan ihtiyaç nedir?

Bireysel araç trafiğinin azaltılarak toplu taşıma araçlarına daha fazla ağırlık verilmesi bugün tüm trafik konseptlerinin görüş birliğine vardığı ortak bir hedeftir. Buna rağmen alışveriş ve tedarik trafiği içindeki toplam bireysel trafik yoğunluğu %60 – 70’leri bulmaktadır.
Kamusal alanda ve şehir merkezlerinde ulaşılabilir park alanlarının sınırlı olması nedeniyle kent merkezlerinde otoparklara hala ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde gerek sanayi merkezlerinin alt yapısı için olsun gerekse kent merkezlerinde inşa edilen otoparklar olsun, kullanışlı tasarlandığı takdirde kullanıcılar açısından daha olumlu bir izlenim bıraktığı ve çevresel faktörler açısından daha kolay kabul benimsendiği tartışmasız bir gerçektir.
Kaynak: Bayer, Edwin., Tercüme: Ahmet Savaş,“Parkhauser aber richtig – Ein Leitfaden für Bauherren, Architekten und Ingenieure” (Otoparkları Doğru Tasarlamak – İnşaat Şirketleri, Mimarlar Ve Mühendisler İçin Bir Kılavuz), Bau+Technik GmbH, ISBN 3-7640-0467-3, 2006.

Otopark yapılarından numune alınarak yapılan kontroller

Numunelerin yapı içindeki konumları, daha sonra durum karşılaştırılması yapabilmek için, unutulmamalıdır. Numune olarak matkapla parçalar alınır ve gerektiğinde aşağıdaki kontroller uygulanmalıdır:
· Basınç mukavemeti,
Birim hacim ağırlığı,
Toplam gözeneklik, porozite,
Çatlak derinliği,
Su emme,
Karbonatlaşma derinliği,
Klorid içeriği.
Kaynak: Bayer, Edwin., Tercüme: Ahmet Savaş,“Parkhauser aber richtig – Ein Leitfaden für Bauherren, Architekten und Ingenieure” (Otoparkları Doğru Tasarlamak – İnşaat Şirketleri, Mimarlar Ve Mühendisler İçin Bir Kılavuz), Bau+Technik GmbH, ISBN 3-7640-0467-3, 2006.

Park etmede park açısı seçimi nedir?

 
Açılı park etmede, sürücü park ederken doğrudan birim park alanına girebilirken, parktan çıkışta geri manevrada bazı sürücülerin yol orta çizgisini de geçerek diğer yöndeki trafiği aksatıp tehlike yarattığı, yola paralel park etmede ise birden çok ileri geri manevra yapılarak yoldaki trafiğin kesildiği dikkate alınıp, yoldaki trafik hacmine göre uygun park etme açısı seçilmelidir.
Merkezi iş alanların trafik akım ve karakterine bağlı olarak ve yol genişliği müsaitse (park edilecek yönde en az 3 şerit varsa) açılı park tercih edilmelidir.
Kaynak: TS 10551 (Şehiriçi Yollar – Otolar için Otopark Tasarım Kuralları, Aralık 1992)’den derlenmiştir.

Otoparklarda derzlerin bakımı

Derzlerin diğer yapı parçalarına oranla oldukça kısa bir kullanım ömrü vardır (5 ile 10 yıl); bu nedenle sık sık, yani her birkaç ayda bir, kontrol edilmeli ve zamanında yenilenmelidir. Değiştirilebilir derz bantları oturma derzlerinde uzun vadede daima daha ekonomiktir.
Derzlere klorid içerikli suyun girmesi (ki bu durumun başlangıç aşamasında fark edilmemektedir) yapıda ciddi hasarlar meydana getirmektedir. Tespit edilen sızıntıların hızlı ve kurallara uygun bir şekilde giderilmesi ve hasarın ortadan kaldırılması gerekmektedir. Damlayan suların üçüncü şahıslara zarar vermemesi (örneğin araçların boyasına gelen hasarlar) için damlayan suların tutulması, yapı parçalarının bu etkilere uzun süre maruz kalmaması halinde sağlanabilmektedir.
Kaynak: Bayer, Edwin., Tercüme: Ahmet Savaş,“Parkhauser aber richtig – Ein Leitfaden für Bauherren, Architekten und Ingenieure” (Otoparkları Doğru Tasarlamak – İnşaat Şirketleri, Mimarlar Ve Mühendisler İçin Bir Kılavuz), Bau+Technik GmbH, ISBN 3-7640-0467-3, 2006.

Otopark oturma derzleri nasıl olmalıdır?

Park yüzeyleri 33 metreye kadar geniş ve genel olarak 50 uzunluğa kadar derz olmadan inşa edilebilir. Bunun üzerindeki park yüzeyi ölçülerinde duruma bağlı olarak oturma derzi ile otoparkın bölümlendirilmesi gerekmektedir. Bu öngergili tavanlarda geçerli değildir.
Oturma derzleri bir sıra halinde devam eden genleşme derzleridir. Bu derzleri yerleştirirken eğimin derzler üzerinden geçmemesi sağlanmalıdır. Su derzlerden uzak tutulmalıdır.
Gerekli derz genişliği derz içindeki oturma yüzeylerinin genişliğine bağlıdır. Bu yüzey betonun ısıya karşı gösterdiği tepki ve büzülme ile park yüzeylerinin yapı ve derz mesafesinden kaynaklanan hareket kısıtlaması sonucunda belirlenmektedir.
Oturma derzlerinin oluşturulması için derz conta profilleri ve altına su tahliye oluğu bulunan açık derzler kullanılmaktadır. Daha önce kullanılan geniş, değiştirilemeyen derz conta bantları bulunan derz contaları artık piyasada bulunmamaktadır. Tüm oturma derzleri düzenli bir şekilde planlanmalı ve kurallara uygun yerleştirilmelidir. Elastik veya plastik derz conta maddesinden oluşan derz dökümleri yeterli gelmemektedir ve kısa zamanda sızdırma göstermektedir. Sürekli elastik genleşme derzi olarak bilinen madde kurallara uygun bir derz contası değildir ve bu nedenle kullanılmamalıdır.
Kaynak: Bayer, Edwin., Tercüme: Ahmet Savaş,“Parkhauser aber richtig – Ein Leitfaden für Bauherren, Architekten und Ingenieure” (Otoparkları Doğru Tasarlamak – İnşaat Şirketleri, Mimarlar Ve Mühendisler İçin Bir Kılavuz), Bau+Technik GmbH, ISBN 3-7640-0467-3, 2006.

Kullanışlı otoparklar nasıl oluşturulur?

Otoparklar çevreye uyum sağlamanın dışında fonksiyon itibariyle de iyi tasarlanmalı ve müşteri odaklı işletilmelidir. ADAC’nin (Alman Otomobil Klubü) 1987’de yapmış olduğu “kullanışlı otopark” başlıklı yarışmada 124 başvurudan 31 otopark ödüle layık görülmüştür.
Kullanışlı otopark için seçim kriterleri yapısal ve teknik tasarım, otopark içindeki trafik yönlendirme akışı, kontrol ve iletim sistemlerinin ulaşılabilirliği ve ayrıca yayaların güvenliği ile fiyat bilgilendirme sistemi gibi ana başlıklar altına toplanabilir. Yollar yeterince geniş olmalı, güvenlik MOBESE ve kontrol kameraları ile izlenmelidir. Özürlüler için çıkışa yakın normalden daha geniş park alanları ve asansör inşa edilmelidir. Levha ve işaretlemeler açık ve net olmalı. Kontrol ve servis hizmetlerinin sağlanabilmesi için tam otomatik bir işletim, kolay ve ekonomik bir işletime imkan vermelidir.
Kaynak: Bayer, Edwin., Tercüme: Ahmet Savaş,“Parkhauser aber richtig – Ein Leitfaden für Bauherren, Architekten und Ingenieure” (Otoparkları Doğru Tasarlamak – İnşaat Şirketleri, Mimarlar Ve Mühendisler İçin Bir Kılavuz), Bau+Technik GmbH, ISBN 3-7640-0467-3, 2006.

Precast sistemi ve düzeni

İnce düz tavanların öngermesi için, daha öncede bahsedildiği gibi, öngerme kompoze olmadan kullanılır ve tekli gerilim teli (Monolitze) veya dört litze kadar burulmuş olarak teslim edilmektedir. Öngerme kabloları fabrikadan makaralar üzerinde teslim edilmektedir ve doğrudan kalıp içine çekilerek kolayca döşenebilmektedir. Küçük boyuttaki kancalar kalıp kenarına tespit edilir ve hafif bir el germe presi ile gerdirilir.
Öngerme kuvveti tavan geometrisine (açıklık, konstrüksiyon yüksekliği) uygun olarak yönlendirme kuvvetlerinin öz yükü dengeleyecek şekilde tasarlanmıştır. Düz tavanlarda bu etki gerekli olan öngerme kablosu içindeki destek şeridi aracılığı ile elde edilir. Böylece öngerme kablolarının döşenmesi kolaylaşır, çünkü çok az öngerme kablosu destek akslarının tanımlanmış yükseklik konumlarında tavan içersine döşenmek zorunda kalır. Uygulanması gereken öngerme gücü yaklaşık 1,0 N/mm2 değerinde merkezi bir basınç gerilimi oluşturur ve bu kuvvet tavanın enine kesiti üzerinde eşit biçimde dağılmaktadır. Uzunlama ve enlemesine yönde yaklaşık olarak aynı açıklık değerlerinde her iki yönde eşit basınç gerilimleri oluşur. Kablolar akslar boyunca sadece betonlama bölümleri dahilinde döşenir ve çalışma derzlerinde gerilir. Bağlantı ankarajları ile kablolar birçok bölüm üzerinden birbirine bağlanır. Tavanlar içine entegre edilmiş yaklaşma yolları da aynı şekilde öngerme sahiptir.
Kaynak: Bayer, Edwin., Tercüme: Ahmet Savaş,“Parkhauser aber richtig – Ein Leitfaden für Bauherren, Architekten und Ingenieure” (Otoparkları Doğru Tasarlamak – İnşaat Şirketleri, Mimarlar Ve Mühendisler İçin Bir Kılavuz), Bau+Technik GmbH, ISBN 3-7640-0467-3, 2006.

Katlı otoparklarda “rampalar” nedir?

Garajlarda katlar arasındaki rampalar, yarım veya tam daire kurp, spiral veya düz (aliyman) olabilir. Rampalarda tek yönlü trafik tercih edilmeli, iki izli ve iki yönlü rampalarda yönler birbirinden emniyeti sağlayacak engel ile ayrılmalıdır.
Birim park alanı dizilerine hizmet veren koridor sonları, katlar arasındaki rampalara kolaylıkla bağlanmış olmalıdır.
Rampalarda eğim tercihen %12’yi geçmemelidir. Rampalarda tepe veya başlangıç noktasında keskin bitişle araca zarar verilmemesi için en çok %6 eğimli geçiş kurbu yapılmalıdır. Düz rampalarda bir iz en az 3,00 m olup, rampa başı ve sonunda iz genişliği en az 0,50 m arttırılmalıdır. Döner rampalarda iç kurp 5,40 m yarıçaplı ve iç izdeki iz genişliği 3,60-4,20 m olmalıdır.
Kaynak: TS 10551 (Şehiriçi Yollar – Otolar için Otopark Tasarım Kuralları, Aralık 1992)’den derlenmiştir.

Katlı otoparklarda gündüz ışığından yararlanma nasıl olmalıdır?

Yayaların kullandığı her bölgede, mümkün olabildiğince suni ışıklandırma yerine gündüz ışığından yararlanılmalı ve ışık aynası sistemlerinden faydalanılmalıdır.
Kaynak: Bayer, Edwin., Tercüme: Ahmet Savaş,“Parkhauser aber richtig – Ein Leitfaden für Bauherren, Architekten und Ingenieure” (Otoparkları Doğru Tasarlamak – İnşaat Şirketleri, Mimarlar Ve Mühendisler İçin Bir Kılavuz), Bau+Technik GmbH, ISBN 3-7640-0467-3, 2006.