Parafinizasyon

Bu aşamada dokular 58-60 C° sıcaklıktaki parafin içinde 4 saat bekletilir. Böylece dokulardaki ksilol yerine parafin geçirilir. Sonuçta dokular kesilebilir sertlikte ve saydam hale gelir. Bu işlemler elde ya da otomatik doku takip makinelerinde gerçekleştirilir.
Kemik örnekleri bu işlemlerden geçirilmeden önce içlerindeki kalsiyum alınarak yumuşatılır. Bu amaçla %8’lik HCl+%10’luk formik asit karışımı kullanılır. Bu işleme dekalsifikasyon denir.
Kaynak: Prof. Dr. Nilüfer Tel, “Patoloji”, Editör Doç. Dr. Uğur Demiray, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 495 Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 224, ISBN 975 – 492 – 232 – 2, 1991.

Patoloji laboratuarına kaç türlü materyal gelir?

Patoloji laboratuarına genel olarak dört tür materyal gelir. Bunlar;
· Biyopsi,
Cerrahi girişim ile alınan doku ve organlar,
Otopsiden alınan doku örnekleri,
Yayma preparatlar’dır.
Kaynak: Prof. Dr. Nilüfer Tel, “Patoloji”, Editör Doç. Dr. Uğur Demiray, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 495 Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 224, ISBN 975 – 492 – 232 – 2, 1991.