Ana ve tali yol nedir?

Ana yol: Ana trafiğe açık olan ve bunu kesen kara yolundaki trafiğin, bu yolu geçerken veya bu yola girerken, ilk geçiş hakkını vermesi gerektiği işaretlerle belirlen­miş kara yoludur.

Tali yol: Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu bakımından, bağlandığı yoldan daha az önemde olan yoldur.

Kaynak: 2918 Karayolları Trafik Kanunu – Karayolları Trafik Yönetmeliği


Çekici nedir?

Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu araçtır.

Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Trafik ve İlkyardım Eğitimi 1-2 (Hazırlayan: Hasan YALÇIN)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).


Kamu hizmeti yolcu taşıtlarının öncelikleri

Kamu hizmeti yolcu taşıtlarının duraklara giriş ve çıkışlarını kolaylaştırmak amacıyla, gerekli hallerde ilerleyen ve bulundukları yerden çıkacak veya şerit değiştirecek olan araç sürücüleri, manevralarını geciktirmek zorundadırlar. Bu zorunluluk, kamu hizmeti yolcu taşıtı sürücülerinin işaret vermiş olmaları şartıyla, duraklara yanaşmalarının veya duraklardan çıkışlarının tamamlanabileceği süreler için uygulanır.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Trafik ve İlkyardım Eğitimi 1-2 (Hazırlayan: Hasan YALÇIN)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).

Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol-Ekspresyol) nedir?

Özellikle transit trafiğe tahsis edilen, belirli yerler ve şartlar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve motorsuz araçların giremediği, ancak izin verilen motorlu araçların yararlandığı ve trafiğin özel kontrole tabi tutulduğu kara yoludur.
Kaynak: 2918 Karayolları Trafik Kanunu – Karayolları Trafik Yönetmeliği

Arızalı Araçların İşaretlenmesi ve Çekilmesi Kuralları

Trafik kazası, teknik arıza, yük kayması gibi nedenlerle yola devam edemeyecek durumda olan taşıtlar diğer taşıt sürücüleri tarafından kolayca görülecek şekilde işaretlenmelidir.Aracın 150 m mesafeden diğer araç sürücüleri tarafından görülmesini sağlayacak şekilde işaretlenmesi yapılmalı, hava ve görüş şartlarına göre yansıtıcı veya kırmızı ışık kullanılmalıdır. Araç çalışır durumda ise dörtlü ikaz lambaları yakılmalıdır.
Dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde ışık cihazları veya yansıtıcılar araçtan en az 30 m mesafede ve 150 m’den kolayca görülebilecek şekilde yerleştirilmelidir. Bozulan araç tehlikeli madde taşıyorsa her durumda kırmızı ışık cihazı kullanılmalı ve devamlı şekilde gözetim altında bulundurulmalıdır.
Çekilerek götürülmesi gereken araçlar, kurtarıcı olarak adlandırılan “Özel Amaçlı Taşıt’larla çekilir. Ancak, bir arızadan dolayı sürülemeyen veya ışık vs. donanımları bozulan araçlar, diğer bir araç ile en yakın bakım ve onarım yerine kadar, aşağıdaki şartlara uyulmak kaydıyla çekilebilirler.
  Çekilen aracın; ağırlığının, çeken aracın taşıma sınırından fazla olmaması, sürücüsünün yönetiminde bulunması, ışık donanımı bozuksa arkasına gündüz kırmızı yansıtıcı veya 20 cm x 20 cm ebadında kırmızı bez, gece ise kırmızı ışık veya kırmızı yansıtıcı konulması,
  Her iki aracın boş olması ve gerekli ise sürücüsünden başka birer hizmetli dışında yolcu bulunmaması gerekir.
Her iki araç için;
  Bağlantı yerinden çıkmayacak, kopmayacak şekilde çelik çubuk, çelik halat veya zincirle birbirine bağlanmış olması,
  Birbirine bağlanan iki araç arasındaki açıklığın 5 metreyi geçmemesi,
  Açıklık iki buçuk metreden fazla ise, bağlantının orta kısmına gündüz kırmızı yansıtıcı veya 20 cm x 20 cm ebadında kırmızı bez, gece kırmızı ışık veya kırmızı yansıtıcı konulması,
  Kendi kendine hareket gücü olmayan römork ve benzeri arızalı araçlar ile çekici tarafından çekilemeyecek durumda olan arızalı yarı römorkların yalnız kurtarıcı araçlar ile çekilmesi mecburidir.

Trafikte yolcunun sorumluluğu

Trafikte çoğunlukta olarak yaya olan insan, ikinci çoğunlukta yolcu olur. Yolcular trafik ortamında kendileri için özel olarak imal edilmiş araçlar içerisinde ve sorumluluklarına uygun davranmak suretiyle bulunurlar. Aksi davranışlar sürücüyü ve diğer yolcuları rahatsız edeceği gibi yolcunun kendisini de tehlikeye atacaktır. Bu nedenle yolcular sorumluluklarına uygun davranmalı, sürücü ve diğer yolcuları rahatsız edici ve tehlikeye atacak davranışlardan kaçınmalıdır.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Trafik ve İlkyardım Eğitimi 1-2 (Hazırlayan: Hasan YALÇIN)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).

Emniyet kemerlerini takmanın önemi

Emniyet kemerleri kaza sırasında yaşam kurtarmakta ve yaralanma vakalarını azaltmaktadır.
Bir kaza sırasında emniyet kemerleri sürücü ve diğer yolcuların araç içinde yerinden ya da araçtan dışarı fırlamalarını önler. Emniyet kemerleri ayrıca, yolcuların diğer yolculara çarpmasını da engellemektedir. Bir kaza sırasında, emniyet kemerleri vücudun hızla hareket etmesini önler ve çarpışmanın oluşturduğu kuvvetleri vücudun daha güçlü bölümlerine yükler. Bir kaza sırasında emniyet kemeri takmamanız durumunda, yaşamınızı yitirme ya da ağır yaralanma olasılığınız daha yüksektir.
Kaynak: Trafik El Kitabı, Turkish, RTA, Kasım, 2005.