Foseptik çukuru nasıl yapılır?

Foseptik çukuru nasıl yapılır?
1 cevap

foseptik_cukuru-nasil-yapilir Foseptik çukurları (Lağım Çukuru), evlerden daha alçak bir alana kazılarak atıkların basınç sebebi ile kendiliğinden foseptik çukuruna akmasını sağlayacak şekilde inşa edilir. Evlerden sızdırmaz ve eğimli gelen borular ile taşınan atıklar çukurlarda depolanır. Oldukça sağlıksız şartlar sebebiyle foseptik çukurları belli bir yönetmelik çerçevesin de belediyelerden izinli olarak kurulabilir. Kaynak: siksorulansorular.org

67