Geçici vergi beyannamesi düzenlenirken hangi istisna ve indirimler dikkate alınır?

Geçici vergi beyannamesi düzenlenirken hangi istisna ve indirimler dikkate alınır?
1 cevap

Mükellefler geçici vergiye tabi kazançlarının tespiti sırasında gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde dikkate alabilecekleri tüm indirim ve istisnalardan yararlanabilirler. Kaynak: gib.gov.tr

50