Geçici verginin eksik beyan edilmesi halinde ne yapılır?

Geçici verginin eksik beyan edilmesi halinde ne yapılır?
1 cevap

Geçmiş dönemlere ilişkin geçici verginin %10’u aşan tutarda eksik beyan edilmesi durumunda eksik beyan edilen kısım için yapılacak re’sen veya ikmalen tarhiyata vergi ziyaı cezası ile gecikme faizi uygulanır. %10’luk yanılma payının beyan edilmesi gereken (beyan edilmiş olan değil) geçici vergi matrahı üzerinden hesaplanması gerekmektedir. Kaynak: gib.gov.tr

26