Gerçek usulde vergilendirilen mükellefler basit usulde vergilendirmeye geçebilirler mi?

Gerçek usulde vergilendirilen mükellefler basit usulde vergilendirmeye geçebilirler mi?
1 cevap

Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden belirlenen şartları sağlayanlar basit usule geçebilirler. Buna göre, gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin;

  • Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinde yazılı şartları topluca taşıması,
  • Arka arkaya iki hesap dönemi iş hacminin Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yazılı hadlerden düşük olması,
  • Yazılı talepte bulunması
halinde, bu şartların gerçekleşmesini takip eden takvim yılından başlayarak basit usule geçmeleri mümkün bulunmaktadır. İşin eş ve/veya çocuklara devri halinde iş hacminin hesabında devirden önceki süreler de dikkate alınır. Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenledikleri tespit edilen mükellefler hiç bir suretle basit usule dönemeyeceklerdir. Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin basit usule geçmeleri için alış, satış ve/veya hasılat tutarlarının her birinin arka arkaya iki yıl süreyle Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yazılı hadlerden düşük olması gerekmektedir. Kaynak: gib.gov.tr

65