Gerçek usulde vergilendirilmiş olan veya gerçek usulde vergilendirilmesi gerekmekte iken işini terk eden mükellefler yeniden işe başlamaları halinde basit usulde vergilendirilebilirler mi?

Gerçek usulde vergilendirilmiş olan veya gerçek usulde vergilendirilmesi gerekmekte iken işini terk eden mükellefler yeniden işe başlamaları halinde basit usulde vergilendirilebilirler mi?
1 cevap

Gerçek usulde vergilendirilenler ile basit usulün şartlarını kaybeden mükelleflerin; işin terk edilmesi veya eş ve/veya çocuklara devredilmesi hallerinde ilgisine göre terk veya devir tarihini takip eden yılın başından itibaren iki yıl geçmedikçe basit usule dönmeleri mümkün değildir. Gerçek usulde vergilendirilmiş olan veya vergilendirilmesi gereken faaliyetini 01.01.2012 tarihinden önce terk eden mükellefler için iki yıllık sürenin hesaplanmasına 01.01.2012 tarihinden itibaren başlanacaktır. Gerçek usulde vergilendirilmiş olan veya vergilendirilmesi gereken faaliyetini 01.01.2012 tarihinden itibaren terk eden mükellefler terk tarihini takip eden yılın başından itibaren iki yıl geçmedikçe basit usulden yararlanamayacaklardır. Kaynak: gib.gov.tr

39