Gerçek usulden basit usule geçişte uygulanan iki yıllık süre ne zaman başlayacaktır?

Gerçek usulden basit usule geçişte uygulanan iki yıllık süre ne zaman başlayacaktır?
1 cevap

6322 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 81 inci madde hükmüne göre, gerçek usulden basit usule geçmeye ilişkin şartların tespitine ve iki yıllık sürenin hesabına 01.01.2012 tarihinden itibaren başlanacaktır. Kaynak: gib.gov.tr

54