Götürü gider yönteminin seçilmesi durumunda gider indirimi nasıl yapılır?

Götürü gider yönteminin seçilmesi durumunda gider indirimi nasıl yapılır?
1 cevap

Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın % 25’i oranındaki götürü gideri gerçek giderlere karşılık olmak üzere indirebilirler. Ancak, bu usulü seçen mükellefler iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemezler. Kaynak: gib.gov.tr

55