Greenpeace nasıl çalışır?

Greenpeace nasıl çalışır?
1 cevap

Greenpeace tüm dünyada çevreye karşı işlenen suçlara karşı kampanyalar yürütür. Bu kampanyalar; barışçıl doğrudan eylemler, yetkililerle görüşmeler, uluslararası anlaşmalara gözlemci olarak katılma ve lobi faaliyetleri, seçenekler ve çözümler üretmek (bu konuda çalışmalar yapıp, onları raporlar, basın toplantıları vb. yöntemler ile kamuoyuna sunmak) gibi etkinlikleri içerir. Numuneler alınır, analizler yapılır, bunları kamuoyuna açıklamak için basın toplantıları düzenlenir. Greenpeace'in gücü, eylem ve kampanyalarımızla ilgili haberleri insanlara ulaştıran, yetkililere çözümler için baskı uygulayarak bizi destekleyen bireylerden gelir. Barışçıl doğrudan eylemler, tüm kampanya çalışmalarının sadece görünen yüzüdür. Şiddet içermeyen doğrudan eylemlerle suçlara tanıklık etmek, suçlular üzerinde baskı oluşturmak ve kamuoyu yaratmak, bir Greenpeace kampanyasının en çok dikkat çeken yanıdır. Kaynak: greenpeace.org

29