Her türlü hurda maddeyi toplayarak satanlar esnaf muaflığından yararlanabilir mi?

Her türlü hurda maddeyi toplayarak satanlar esnaf muaflığından yararlanabilir mi?
1 cevap

Ticari işletmelere ait atıkları mutat olarak veya belli aralıklarla satın alanlar hariç olmak üzere bir işyeri açmaksızın kendi nam ve hesabına münhasıran kapı kapı dolaşmak suretiyle her türlü hurda maddeyi toplayarak veya satın alarak bu malların ticaretini yapanlara veya tekrar işleyenlere satanlar esnaf muaflığından yararlanabilirler. Kaynak: gib.gov.tr

60