Hidroliz Nedir?


Suyun hidrojen ve hidroksit iyonlarına ayrışması olayına hidroliz denir. Hidroliz tepkimeleri ise su moleküllerinin parçalanmasıyla oluşan H+ ve OH iyonlarının diğer maddeler ile etkileştiği tepkimelerdir.

Bir molekülün su etkisiyle ikiye ayrılmasını sağlayan tepkime.