İbra nedir?

İbra nedir?
1 cevap

Aklama; borçtan kurtarma, alacaklının borçlusunda bulunan alacağından tamamen veya kısmen vazgeçmesi. Kaynak: siksorulansorular.org

57