İEÜ-Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde eğitim programı endüstri’nin beklenti ve gereksinimlerine uygun mu?

İEÜ-Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde eğitim programı endüstri’nin beklenti ve gereksinimlerine uygun mu?
1 cevap

Dünya genelinde endüstri ve özel-kamusal işyeri yöneticileriyle yapılan anketler, bir elektrik-elektronik mühendisinden temel beklentilerinin;

  • Gerçek mühendislik problemlerini tanımlayabilme ve çözebilme,
  • Bilimsel-teknolojik ve diğer gelişmelere karşı kendini yenileyebilme,
  • Hem takım çalışmasını, hem de bağımsız olarak çalışmayı başarabilme
  • En az bir yabancı dil bilen,
  • Bilişim teknolojilerine hakim
  • Yazılı-sözlü etkin iletişim kurabilme
olduğunu göstermektedir. İzmir Ekonomi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programının eğitim amaçları, endüstrinin beklenti ve gereksinimlerini karşılayacak biçimde belirlenmiş ve söz konusu becerileri kazandıracak biçimde kuramsal ve uygulamalı derslerden oluşturulan program, öğrencilerin kazanımları sürekli olarak ölçülerek-değerlendirilerek uygulanmaktadır. Kaynak: eee.ieu.edu.tr

71