İEÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde eğitim yöntemi ve derslerin işleyişinde bir farklılık bulunmakta mıdır?

İEÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde eğitim yöntemi ve derslerin işleyişinde bir farklılık bulunmakta mıdır?
1 cevap

Evrensel olarak geçerli çağdaş bir elektrik-elektronik mühendisliği eğitiminin, iş yerlerinde aranan özelliklere de uyumlu olarak, öğrenenlerin güçlü yanlarını ortaya çıkaracak ve öğrenme sürecini etkin kılacak biçimde düzenlenmesi gerekir. Elektrik-elektronik mühendisliği programımız, elektrik-elektronik mühendisliğinin teorik ve uygulamalı derslerini, her öğrenciye bağımsız bir biçimde ve ayrıca takım olarak deney yapma ve mühendislik projeleri gerçekleştirme olanağı tanıyan, öğretim üyelerinin verdiği teorik ve uygulamalı bilgilerin ev ödevi, dönem ödevi vb eğitim araçlarıyla pekişmesini sağlayan, sınavlara hazırlayıcı ara sınavların yoğun kullanıldığı ve sınav dışı bileşenlerle de öğrencinin bilgi ve becerilerinin etkin olarak ölçüldüğü, öğretene göre değil öğrenene göre düzenlenmiş, “deneyerek öğrenme” ilkesini temel alan bir eğitim yaklaşımıyla uygulanmaktadır. Sonuçta mezunlarımızın, edindikleri bilgi ve deneyimler ile, özelikle uygulamalardaki çözümleri ile kendilerini daha güçlü kılmaları amaçlanmaktadır. Kaynak: eee.ieu.edu.tr

25