İptal edilen Standardların yerine geçen standardlar ile ilgili yapılan işlem nedir? Belgelendirmede geçiş süresi veriliyor mu?

İptal edilen Standardların yerine geçen standardlar ile ilgili yapılan işlem nedir? Belgelendirmede geçiş süresi veriliyor mu?
1 cevap

İptal edilen Standardların yerine geçen standardlar için Enstitümüz ilgili müdürlükleri tarafından geçiş süresi belirlenmekte ve bu süre içinde kalmak kaydıyla geçiş sağlayamayan üreticilerin eski belgelerinin geçerliliği ürün güvenliğini direkt etkileyen uygunsuzluklar hariç devam etmektedir. Uyumlu hale getirilmiş olan standardlar için üreticiler geçiş süresinin dolmasını beklemeden standard değişikliği takibi için düzenli olarak dış kaynaklı dokümanlarını takip etmeli, üretimde gerekli önlemleri almalı ve verilen süre içinde yeni standarda göre belgelendirme işlemlerinin yapılmasını talep etmek üzere TSE ne yazılı olarak başvuruda bulunmalı ve gerekli işlemleri başlatmalıdır. Ayrıca Standardlar güncellenmesine rağmen bazı iptal edilmiş Standardların mecburi yürürlüğü ilgili bakanlık tarafından iptal edilmediğinden üreticiler ikilemde kalmaktadır. Bu konuda ilgili bakanlığın güncelleme yapması gerekir. Kaynak: tse.org.tr

32