“İsm-i A’zâm” hakkında verilebilecek bilgiler nelerdir?

“İsm-i A’zâm” hakkında verilebilecek bilgiler nelerdir?
1 cevap

İsm-i a’zâm sözlükte “en büyük isim” anlamına gelmektedir. Terim olarak Allah'ın en güzel isimleri arasında yer alan bazı isimleri için kullanılmıştır. Bir grup İslam alimi, Allah'ın isimlerinin hepsinin eşit derecede büyük ve üstün olduğunu söylemiş, birisini diğerlerinden ayırmamışlardır. Bir grup ise hadisleri göz önünde bulundurarak, bazı isimlerin diğerlerinden daha büyük ve faziletli bulunduğu görüşünü benimsemişlerdir. Hz. Peygamber (s.a.s.)’in bazı hadislerinde ism-i a`zamdan bahsedilmekte, bu isimle dua edildiği zaman, duanın her zaman kabul edileceği bildirilmektedir (Ebû Dâvûd, Vitr, 23; Tirmizî, Da`avât, 64, 65, 100; Nesâî, Sehv, 58; ibn Mâce, Duâ, 9, 10). Lakin Allah'ın en büyük isminin hangisi olduğunu kati olarak belirlemek mümkün değildir. Nedeniyse bu hadislerin bir kısmında “Allah” ismi, bir kısmında ise “rahmân, rahîm” (esirgeyen, affeden), “hayyü’l-kayyûm” (diri ve her şeyi ayakta tutan), “zü’l-celâli ve’l-ikrâm” (ululuk ve ikram sahibi) isimleri Allah'ın en büyük adı olarak belirtilmektedir. Öte yandan Hz. Ali'nin ism-i a’zamı şu 6 isim olarak saydığı zikredilmektedir: Ferd, Hay, Kayyûm, Hakem, Adl, Kuddûs. Konuyla ilgili bir hadis şöyledir: “Rasulullah (s.a.s.) bir insanın şöyle dua ettiğini işitti: “Allah’ım, şehadet ettiğim şu hususlar itibarı ile senden talep ediyorum: Sen, kendisinden başka ilah olmayan Allah’sın, birsin, samedsin (hiç bir şeye ihtiyacın yok, her şey sana muhtaç), doğurmadın, doğmadın, bir eşin ve benzerin yok.” Bunun üzerine Efendimiz (s.a.s.) buyurdular: “Nefsimi kudret elinde tutan Zat'a ant olsun, bu kimse, Allah’tan ism-i Azamı adına talepte bulundu. Şunu bilin ki, kim ism-i Azamla dua ederse Allah ona icabet eder, kim onunla talepte bulunursa (Allah ona dilediğini daima) verir.” (Tirmizî, Daavât, 65) Başka bir hadis meali de şöyledir: “Bir adam şöyle dua etmiştir “Ey Allah’ım, hamdlerim sanadır, nimetleri veren sensin, senden başka ilah bulunmaz. Sen semavat ve arzın celal ve ikram sahibi yaratıcısısın, Hayy ve Kayyumsun (kâinatı ayakta tutan hayat sahibisin. ) Bu isimlerini şefaatçi yaparak senden istiyorum! “ (Bu duayı işiten) Resulullah (s.a.s.) sordu: “Bu adam neyi vesile kılarak dua ediyor, biliyor musunuz? “ “Allah ve Resulü daha iyi bilir? “Nefsimi kudret elinde tutan Zat’a ant ederim ki, o Allah'a, ism-i Azam’ı ile dua etti. O ism-i Azam ki, onunla dua edilirse Allah icabet eder, onunla istenirse verir.” (Ebû Dâvud, Salât, 368) Kaynak: diyanet.gov.tr

66