Kadınlar hayız ve nifas hallerinde oruç tutabilirler mi?

Kadınlar hayız ve nifas hallerinde oruç tutabilirler mi?
1 cevap

Adet Sancısı Kadınlar hayız ve nifas hallerinde oruç tutmazlar ( Buhari, “Hayz”, 1; Müslim, “Hayz”, 14,15). Daha sonra tutamadıkları oruçları kaza ederler. Bu konuda müçtehitler görüş birliği içindedirler. Kaynak: gaziosmanpasamuftulugu.gov.tr

54