Kimler oy kullanamaz?

Kimler oy kullanamaz?
1 cevap

Aşağıda yazılı olanlar oy kullanamazlar (298/7 md.):

  1. Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir),
  2. Askeri öğrenciler,
  3. Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar (Ek: 10.6.1983 – 2839/44 md. Değişik: 27.10.1995–4125/2 md.).
Kaynak: ysk.gov.tr

58