Kira gelirinden indirilebilecek giderler nelerdir?

Kira gelirinden indirilebilecek giderler nelerdir?
1 cevap

Kira gelirinin vergilendirilmesinde, elde edilen gelirin safi tutarı iki farklı şekilde tespit edilebilmektedir:

  • Götürü Gider Yöntemi (hakları kiraya verenler hariç)
  • Gerçek Gider Yöntemi
Götürü veya gerçek gider yönteminin seçimi, taşınmaz malların tümü için yapılır. Bunlardan bir kısmı için gerçek gider, diğer kısmı için götürü gider yöntemi seçilemez. Kaynak: gib.gov.tr

30