Konkordato nedir?

Konkordato nedir?
1 cevap

Kendi kusuru olmadan mali durumu bozulmuş olan borçlunun alacaklıları ile yaptığı anlaşmadır. Bu anlaşmaya göre alacaklılar alacaklarının belli bir yüzdesinden vazgeçer ve borçlu "konkordato" ilan edilen kısmı ödeyip borcun tamamından kurtulur. Kaynak: siksorulansorular.org

72