Lağvedilmek ne demek?

Lağvedilmek ne demek?
1 cevap

  • Bir kuruluşun faaliyetine son verilmek.
  • Hükümsüz kılınmak, feshedilmek.
Kaynak: siksorulansorular.org

52