Lise öğrencisi olarak Milli Kütüphaneden yararlanmam mümkün mü?

Lise öğrencisi olarak Milli Kütüphaneden yararlanmam mümkün mü?
1 cevap

Halen yürürlükte olan “Milli Kütüphane Hizmetlerinden Yararlanılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 5inci maddesinde belirtildiği üzere lise öğrencileri Milli Kütüphaneden yararlanamaz. Ancak adı geçen yönetmeliğin 6ncı maddesinin 3üncü fıkrasında: “Üyelik koşullarını taşımadığı halde kütüphaneden yararlanmak isteyen kişilerin Başkanlığa yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. Başvuruları Başkanlıkça uygun görülen kişilere durumlarına uygun giriş kartı verilir.” denilmektedir. Lise öğrencileri de herhangi bir konuda araştırma yapmak üzere Başkanlığa dilekçe ile başvurduğunda talebi değerlendirilerek Başkanlıkça uygun görülenlere durumlarına uygun giriş kartı verilir. Ancak üniversiteye hazırlanan lise öğrencileri veya mezunlarının ders çalışmak amacıyla Milli Kütüphaneye üye olmaları mümkün değildir. Kaynak: mkutup.gov.tr

44