Mamul gıdalara yönelik olarak, Gıda Kodekslerine göre mi. Yoksa Standardlara göre mi uyum sağlanacak?

Mamul gıdalara yönelik olarak, Gıda Kodekslerine göre mi. Yoksa Standardlara göre mi uyum sağlanacak?
1 cevap

Standardların, Türk gıda kodeksine uyum çalışmaları standardların revizyonu veya tadilleri ile yapılabilmektedir. Standardların revizyonu ile uyum çalışması yapılması durumunda uyum süreci yeni standardın yayınlanmasına kadar geçen süreye bağlı olarak değişmektedir. Tadil işlemlerinde bu sürenin daha kısa olduğu görülmektedir. Uyum çalışmaları süreci içinde Enstitümüzce uyumlu olmadığı tespit edilen standardlar için uyum sağlanıncaya kadar ambalaj üzerinde etiket bilgileri içinde TS NO’ su aranmamaktadır. İptal edilen Standardların yerine geçen standardlar için geçiş süresi belirlenmekte ve bu süre içinde kalmak kaydıyla geçiş sağlayamayan üreticilerin eski belgelerinin geçerliliği ürün güvenliğini direkt etkileyen uygunsuzluklar hariç devam etmektedir. Uyumlu hale getirilmiş olan standardlar için üreticiler geçiş süresinin dolmasını beklemeden standard değişikliği takibi için düzenli olarak dış kaynaklı dokümanlarını takip etmeli, üretimde gerekli önlemleri almalı ve ivedi olarak gerekli işlemleri başlatmalıdır. Ayrıca Standardlar güncellenmesine rağmen bazı iptal edilmiş Standardların mecburi yürürlüğü ilgili bakanlık tarafından iptal edilmediğinden üreticiler ikilemde kalmaktadır. Bu konuda ilgili bakanlığın güncelleme yapması gerekir. Kaynak: tse.org.tr

47