Marka müracaatı işlemim ne kadar sürede sonuçlanır?

Marka müracaatı işlemim ne kadar sürede sonuçlanır?
1 cevap

Ürün Belgelendirme Başvuru Formunun Enstitümüzün ilgili Ürün Belgelendirme Müdürlüğüne teslim edilmesi sonucu başvuru formu ve eki dokümanların yeterli olması ve marka müracaatı avansının alınması halinde en geç bir ay içerisinde üretim yeri incelemesi yapılabilir. Üretim yeri incelemesi sonucunun uygun olması halinde de Ürünün ilgili Türk Standardına/ Kalite Uygunluk Kriterine Uygunluğunun belirlenmesi için numuneler alınır, muayene ve deneyler ilgili deney laboratuarlarının iş yoğunluğu ve muayene ve deneylerin süresine bağlı olarak üründen ürüne değişiklik göstermektedir. Bakınız ilgili ürün standardı veya Kalite kriteri. Kaynak: tse.org.tr

57