Milli Kütüphane Giriş Kartım hangi durumlarda iptal edilir?

Milli Kütüphane Giriş Kartım hangi durumlarda iptal edilir?
1 cevap

  • Giriş kartı alınırken yanlış veya eksik beyanda bulunulduğunun anlaşılması,
  • Kendisine ait olmayan giriş kartı ile kütüphaneye girme teşebbüsünde bulunulması veya girildiğinin anlaşılması,
  • Kütüphanenin kullanımına yönelik ilke ve esaslara uyulmaması nedeniyle yapılacak uyarıların dikkate alınmaması,
  • Kütüphanenin çalışma disiplin ve düzenine aykırı davranışlar gösterilmesi halinde görevli personel tarafından giriş kartına el konulur. El konulan giriş kartı bir tutanak ile Başkanlığa iletilir. Başkanlık onayı ile giriş kartı bir yıl süreyle iptal edilir. Giriş kartı bir yıl süreyle iptal edilen kullanıcıların kartları, aynı durumu tekrar etmeleri halinde 5 yıllığına, ikinci kez aynı durumu tekrar etmeleri halinde ise süresiz olarak iptal edilir.
Kaynak: mkutup.gov.tr

34