Milli Kütüphane hizmet alanlarından kimler yararlanabilir?

Milli Kütüphane hizmet alanlarından kimler yararlanabilir?
1 cevap

  • Akademisyenler,
  • Kamu çalışanları ve emeklileri,
  • Bir meslek odası veya baroya kayıtlı meslek sahipleri,
  • Yazılı veya görsel basın mensupları,
  • Üniversite ve yüksekokul öğrencileri veya mezunları,
  • Özürlüler İdaresi Başkanlığınca verilen görme özürlü kimlik kartına veya tam teşekküllü hastanelerden alınan ve görme özürlü olduğunu belgeleyen sağlık raporuna sahip görme engelliler yararlanabilir.
Yabancı uyruklu araştırmacılar da yararlanabilir. Ancak, yabancı uyruklu araştırmacıların kütüphaneden yararlanması; “Milli Kütüphane Başkanlığında İlmi Araştırma, İnceleme Yapmak ve Film Çekmek İsteyen Yabancılar veya Yabancılar Adına Müracaat Edenler İle Yabancı Basın Yayın Mensuplarının Tabi Olacakları Esaslara İlişkin Yönerge” gereği Başkanlıkça araştırma yapabilecekleri konusunda verilen olumlu görüş ve izine bağlıdır. Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrencilere uygulanan kurallara tabidir. Yönetmeliğe göre Üyelik koşullarını taşımadığı halde kütüphaneden yararlanmak isteyen kişilerin Başkanlığa yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. Başvuruları Başkanlıkça uygun görülen kişilere durumlarına uygun giriş kartı verilir. Kaynak: mkutup.gov.tr

43