Milli Piyango bayilik koşulları nelerdir ve müracaat nereye yapılmalı?

Milli Piyango bayilik koşulları nelerdir ve müracaat nereye yapılmalı?
1 cevap

Bayi ile ilgili şartlar :

  • Türk vatandaşı olmak,
  • 18 yaşını bitirmiş veya kazai rüştüne hak kazanmış olmak,
  • Dolandırıcılık, hırsızlık, zimmet, rüşvet, ihtilas, irtikap, kaçakçılık ve sahtekarlık suçlarından birisi ile hükümlü bulunmamak,
  • Akıl hastalığı nedeniyle özürlü bulunmamak vesayet veya hacir altına alınmamış olmak. Daha önce Sayısal oyun bayiliği mevcut olmasına rağmen, cezai nedenlerle bayi ruhsatı iptal edilmemiş olmak.
Mali şartlar:
  • Bayilik verilmesi halinde 100 ABD Doları nakit teminat.
Başvuru formuna eklenecek belgeler:
  • Başvuru sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C.Kimlik Numarası ile birlikte)
  • Bayilik talep edilen işyerine ait vergi levhası ve işyeri çalışma ruhsatı fotokopisi,
  • Tüzel kişilerden, Ticaret Sicili Gazetesindeki kayıdın fotokopisi ve imza sirküleri örneği.
Başvurunun formunun alınacağı ve başvurunun yapılacağı yerler: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ile Milli Piyango İdaresi Şube Müdürlükleri Kaynak: millipiyango.gov.tr

56