Milli Piyango sayısal oyunlar bayilik koşulları nelerdir ve müracaat nereye yapılmalı?

Milli Piyango sayısal oyunlar bayilik koşulları nelerdir ve müracaat nereye yapılmalı?
1 cevap

Bayi ile ilgili şartlar:

 • 18 yaşını bitirmiş ve rüştünü kazanmış olmak,
 • Yüz kızartıcı, hürriyeti bağlayıcı ve ağır ceza suçlarından hüküm giymemiş olmak ve bu suçlardan sabıkası bulunmamak,
 • Akli özürü bulunmamak.
İşyeri ile ilgili şartlar:
 • Sayısal Oyun bayilikleri gerçek ve tüzel kişilere verilir. Başvuruda bulunulan işyerinde en az 1 (bir) yıldır faaliyet gösteriliyor olmalıdır.
 • 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun değişik 21.Md 1.fıkrasının (d) bendinde sayılan gerçek kişilerde işyerinde bir yıldır faaliyet gösteriyor şartı aranmaz.
 • İşyeri, insan yoğunluğunun olduğu cadde üzerlerinde veya işlek bir sokakta ya da iş merkezlerinde bulunmalıdır,
 • Bayilikler, gazete ve tekel bayilikleri, süpermarket, market, büfeler ile kuruyemiş, kırtasiye, cep telefonu, bilgisayar ve müzik kaseti satan işyerlerine ve sayılan bu işyerlerinde sabit Milli Piyango bayiliği,Spor Toto ve Ganyan bayiliği yapanlara verilir.
Mali şartlar:
 • Sayısal Oyun bayiliği almaya hak kazananlardan, 2000 ABD Doları nakit teminat ve bayilik faaliyeti süresince İdarece belirlenen tutarda Haftalık Gider Karşılığı alınır.
 • Sayısal oyun bayiliği verilen işyerine, Türk Telekom A.Ş. tarafından tesis edilecek iletişim hattının kurulum aşamasındaki tesis, ölçüm ve kanal kira ücretleri ile hat nakil masrafları bayi tarafından ödenir.
Sayısal Oyun bayilik verilme usul ve esasları:
 • Yukarıda belirtilen şartlara haiz olanlara, Sayısal Oyunlar Yönetmeliği çerçevesinde bayi adaylarının huzurunda noter tarafından gerçekleştirilen kura çekilişi ile Sayısal Oyunlar bayiliği verilmektedir.
 • Kura çekilişi sonunda Sayısal Oyun bayiliği almaya hak kazananlara İdaremizce bayilik verilmektedir.
 • Kura çekilişi ile belirlenenlerden, gerekli koşulları taşımadıkları sonradan tespit edilenler, bayilik için herhangi bir hak iddia edemezler.
Başvuru formuna eklenecek belgeler:
 • Bayilik talep edilen işyerine ait vergi levhası,vergi dairesinden alınacak faal mükellefiyet belgesi
 • İşyeri açma ve çalışma ruhsatı fotokopisi
(Tüzel Kişi başvurularında ilave olarak Ticaret Odası Belgesi ve Ticaret Sicil Gazetesi) Başvurunun formunun alınacağı ve başvurunun yapılacağı yerler:Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ile Milli Piyango İdaresi Şube Müdürlükleri Kaynak: millipiyango.gov.tr

71