Müşterilerin mali durumu ve amaçları hakkındaki bilgilerin elde edilmesine yönelik olarak, sermaye piyasası aracı kurumlarının ilgili mevzuatlarında bulunan farklı hükümler Tedbirler Yönetmeliği karşısında nasıl uygulanacaktır?

Sermaye piyasası aracı kurumlarının aklama suçu ve terörün finansmanı bakımından tabi oldukları yükümlülükleri uyarınca; gerek Tedbirler Yönetmeliği’nin “Özel dikkat gerektiren işlemler” başlıklı 18 ve “Müşteri durumunun ve işlemlerin izlenmesi” başlıklı 19 uncu maddeleri kapsamındaki tedbirlere, gerekse Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmeliğin (Uyum Yönetmeliği) “Risk Yönetimi” ve “İzleme ve Kontrol” faaliyetleri kapsamındaki düzenlemelere uymaları zorunludur ve söz konusu hükümlerin gerçekleştirdikleri işlemler ve müşterileri bakımından aracı kurumlarca uygulanması gerektiği tabiidir.

Kaynak: masak.gov.tr


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir