Namazda kaç rekat kıldığı konusunda tereddüt eden kimse ne yapmalıdır?

Namazda kaç rekat kıldığı konusunda tereddüt eden kimse ne yapmalıdır?
1 cevap

Yapılan ibadet ve amellerin her türlü şüpheden ırak olması gerekir. Kuşku ve tereddütler amelin değerini düşürür. Bu sebepten kıldığı namazın kaç rekat olduğunda ilk kez şüphe eden kimsenin bu namazı tekrardan kılması gerekir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Sizden biri namazında kaç rekat kıldığı hususunda şüpheye düşerse namazı tekrar kılsın” (ibn Ebi şeybe, Musannef, ııı, 435; bkz. Zeylai, Nasbu’r-raye, ıı, 173). Namazda zaman zaman şüpheye düşüp kaç rekat kıldığı hususunda kati bir kanaate varamayan kimse, kıldığına emin olduğu en az rekat sayısını temel alarak namazına devam eder. Hz. Peygamber, (s.a.s.) “Sizden biri namazında kuşku eder de 3 mü 4 mü kıldığını bilemezse, şüpheyi bıraksın ve en az rekatı esas alarak namazına devam etsin” buyurmuştur (Nesai, Sehv, 24; ibn Mace, ikame, 132). Buna göre dört rekatlı bir namaza başlayan kimse, kıldığı rekatın birinci rekat mı ikinci rekat mı olduğunda kuşkuya düşüp, bir tarafı tercih edemezse, kendisini bir rekat kılmış sayar ve birinci sayılan rekatın ikinci; üçüncü sayılan rekatın da dördüncü rekat olma ihtimali olduğu için, her bir rekatın sonunda oturur ve tahiyyatı okur. Böylece dört oturuş yapmış olur ve sonunda sehiv secdesi yaparak namazını tamamlar (Kasani, Bedaiu’s-Sanai’, ı, 165, 166). Kaynak: diyanet.gov.tr

30