Neden Elektrik ve Elektronik Mühendisliği?

Neden Elektrik ve Elektronik Mühendisliği?
1 cevap

Meslek seçiminde kişinin bireysel yetenekleri doğal olarak en önemli etmendir. Bireysel yetenekler genelde bir meslek grubunu belirler ve bu meslek grubu içinde hangi mesleğin seçileceği konusunda, o mesleğin kişinin yaşamına getireceği etkiler önem kazanır. Kişi seçtiği meslekte elde ettiği başarı ile kariyerinde ilerler, kariyerinde ilerledikçe gelir seviyesi artar. Sonuçta doğru ve uygun seçilmiş bir meslek, kişinin çalıştığı kuruma verdikleri ile aldığı maddi ve manevi tatmin arasında, birbirlerini pozitif yönde etkileyen olumlu bir ilişki yaratmış olur. Meslek seçiminde o mesleğin bulunduğu sektörün genel durumunu, iş bulma olanaklarını, genel ücret seviyesini ve ilgili sektörün önümüzdeki yıllarda nasıl gelişeceğini incelemek önemlidir. Elektrik ve Elektronik Mühendisleri, uzun yıllardan beri hem ülkemizde hem de dünyada en çok aranılan meslek grubu olmuşlardır. Türkiye Elektronik Sanayicileri Derneği’nin (TESİD) tarafından hazırlanan “Elektronik Sanayi Almanağı 2011” verilerine göre ülkemizde elektronik sanayi 2010 yılında 11,3 milyar$ tutarında üretim, yaklaşık 45.000 kişilik istihdam, 5,6 milyar$ dışsatım gerçekleştirmiştir. Elektronik sanayinde 2010 yılında dışalım 14.5 milyar$, dışsatım ise 5.5 milyar$ olmuştur. Sektörle ilgili mühendislik ve hizmet alanında da 18 milyar$ iş hacmi ve 100.000 kişilik istihdam yaratılmıştır. Elektronik sektöründe 2010 yılında araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcamaları yaklaşık 225 milyon$ olup, toplam ciroya göre oranı % 2’dir. Türkiye genelinde bu oranın % 0,8 civarında olduğu düşünülürse, elektronik sanayicinde Ar-Ge çalışmalarının önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Elektrik enerjisi üretim sektöründe toplam üretim 15 milyar$ dolayındadır. Önümüzdeki yıllarda enerji üretiminin ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına kayacağı, bu sistemlerde elektrik mühendislerinin daha aktif yer alacağı açıktır. Ayrıca elektrik makineleri ile üretimini yapan, akıllı kontrol sistemleri ile verimini artırmaya çalışan imalat sanayi ve diğer sektör sanayilerinde elektrik mühendislerine, kontrol mühendislerine ihtiyaç artacaktır. ABD İş Kurumunun istatistiklerine göre, ABD’de işe alınmış 291.000 elektrik ve elektronik mühendisi bulunmaktadır. Bu sayı yaklaşık 1.5 milyon mühendisin %19.4’üne karşılık gelmektedir. Görüldüğü gibi toplam mühendisler içinde iş bulmuş elektrik ve elektronik mühendislerinin oranı çok yüksektir. Ayrıca hemen hemen her sektörde elektrik ve elektronik mühendislerinin işe alındığı rapor edilmiştir. Elektronik Mühendisleri için iş imkanları 2006-2016 arasında %4 oranında artacaktır. Bu kapsamda servis sağlayan sektörlerde, mobil telefon vericileri gibi alt alanlarda iş imkanları daha çok oranda artacaktır. Elektrik Mühendislerinin 2006-2016 arasında iş imkanları %6 oranında büyüyecektir. Bu kapsamda enerji üretimi, yüksek kapasiteli enerji bataryaları ve bunların yönetimi, seyrüsefer sistemleri alanlarında daha çok iş talebi olacaktır. ABD de Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ile ilgili ilginç bir rapora buradaki linkden ulaşılabilir. Ülkemizdeki elektrik ve elektronik mühendislerinin dağılımına buradan ulaşabilirsiniz. Başka bir mühendislik alanı yerine elektrik ve elektronik mühendisliğini tercih etmek, başarı ile mezun olduğunuzda iş bulma imkanınızı arttıracak ve daha iyi koşullarda çalışmanızı sağlayacaktır. Kaynak: eee.ieu.edu.tr

49