NPN tipi transistör

NPN tipi transistör
1 cevap

NPN tipi transistorlar N, P ve N tipi yarı iletkenlerinin birleşmesinden meydana gelmiştir.
Kaynak: Temel Elektrik ve Elektronik 2, Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP), Ankara, 2005.

27