Nüfus cüzdanımı yanımda bulundurmam gerekli midir?


Nüfus cüzdanı kişinin Türk vatandaşı olduğunu ve aile kütüklerine kayıtlı bulunduğunu kanıtlayan resmi bir belgedir. Kişilerin kimliklerinin tespiti açısından nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Kaynak: nvi.gov.tr