Nüfus ve uluslararası aile cüzdanına ödenen bedelin karşılığında makbuz verilir mi?

Nüfus ve uluslararası aile cüzdanına ödenen bedelin karşılığında makbuz verilir mi?
1 cevap

Nüfus ve uluslararası aile cüzdanlarının 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu hükümlerine göre mal saymanlıklarından alınıp satılan değerli kâğıt olması ve makbuz yerine geçmesi nedeniyle alınan bedel karşılığında herhangi bir makbuz verilmez. Kaynak: nvi.gov.tr

62