Okan Üniversitesi' nde kariyer planlama hizmeti veriliyor mu?

Okan Üniversitesi' nde kariyer planlama hizmeti veriliyor mu?
1 cevap

Okan Üniversitesi Okan Üniversitesinde mevcut bulunan Kariyer Merkezimiz ile öğrenci, öğretim üyesi ve sektör işbirliğinin karma bir yönetişim modeli çerçevesinde birlikteliği sağlanır. Programa katılan öğrencilerin kariyer planları oluşturularak, istedikleri sektörlerde görev almaları yolunda altyapı çalışmalarına daha öğrencilik dönemlerinde başlamaları sağlanarak, tanımak istedikleri sektörlerin belirlenmesi, okudukları bölüme ilişkin iş olanaklarının sağlanması üzerinde çalışılır. Kariyer Merkezimizin çalışma konuları içinde ayrıca insan kaynakları, kariyer merkezlerinin çalışmalarının incelenmesi, yeni iş fikirlerinin oluşturulması, fikirlerin sektör temsilcileri ile paylaşımı yolunda katılımcı bir model içinde hareket edilmesi, meslek tanıtımları, sektördeki iş bölümleri, organizasyon yapılarının incelenmesi de sayılabilir. Kaynak: okan.edu.tr

74