Okan Üniversitesi'nde öğrenci değişim programları çerçevesinde, Erasmus ve İkili Değişim Programı başvuru koşulları nedir?

Okan Üniversitesi'nde öğrenci değişim programları çerçevesinde, Erasmus ve İkili Değişim Programı başvuru koşulları nedir?
1 cevap

Erasmus Programı’na üniversite lisans programlarının (hazırlık dışında) birinci yılını tamamlamış, genel not ortalaması 2,20 nin üstünde olan tüm öğrenciler başvurabilir. Başvuran öğrencilerin yurtdışında eğitim alabilecek düzeyde yabancı dil bilmeleri gerekmektedir. Erasmus Programı’na katılım için başvuran öğrencilerin tümüne, yazılı  sınav uygulanır. Yazılı sınav sonucu ve öğrencinin genel not ortalaması aşağıdaki şekilde ağırlıklandırılarak, Erasmus puanı belirlenir.

  • Genel Not Ortalaması: %50
  • Dil Sınavı Sonucu: %50

Erasmus başvuruları Erasmus duyurularda ilan edilen tarihler arasında online olarak alınır. Online başvuru formlarının çıktılarından birisi Öğrenci İşleri'nden alınmış imzalı bir transkriptle birlikte Erasmus Koordinatörlüğü'ne, diğeri ise Fakülte/bölüm koordinatörüne teslim edilir. Erasmus değerlendirme sonuçları Okan Üniversitesi web sayfasındaki duyurular bölümünde ve Erasmus Koordinatörlüğü ilan panosunda ilan edilir. Kaynak: okan.edu.tr

54