Okan Üniversitesi'nde Çift Ana Dal ve Yan Dal Sistemi nedir?

Okan Üniversitesi'nde Çift Ana Dal ve Yan Dal Sistemi nedir?
1 cevap

Yandal Sistemi, Okan Üniversitesi öğrencisinin öğrenim gördüğü lisans programının yanında, başka bir bölümden ders ve sertifika almasıdır. Yan dal programı 18 krediden oluşmaktadır. Öğrencinin bu programa başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar kendi lisans programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması ve başvuru sırasında genel not ortalamasının 2.50 olması gerekir. Çift Anadal Programı ise, Okan Üniversitesi öğrencisinin öğrenim gördüğü lisans programının yanında ilgi duyduğu farklı bir bölümden ikinci bir diploma almasıdır. Çift Anadal programı en az 36 krediden oluşmaktadır. Öğrencinin bu programa başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar kendi lisans programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvuru sırasında genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve anadal lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20 içinde bulunması gerekir. Kaynak: okan.edu.tr

32