Operatörler istedikleri yere baz istasyonu kurabilirler mi?


Türkiye’de telekomünikasyon sektöründe teknolojik gelişmelerin izlenmesi, tüketicinin korunması, kalkınma ve güvenlik politikalarının gözetilmesi, yasalara uygunluğun sağlanması, uluslararası normlara uygunluğun sağlanması, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) sorumluluğundadır. Baz istasyonlarının kurulması için izinler ancak belirli kriterler karşılandığı zaman verilmektedir. Tüm baz istasyonları, gerek kurulum öncesi gerekse kurulum sonrası yapılan kontrol ve ölçümlerle son derece güvenli olarak kurulmaktadırlar. Kurulacak her yeni baz istasyonu için teknik proje hazırlandıktan sonra teknik yeterlilik onayı BTK tarafından değerlendirilerek kurulum öncesinde bir güvenlik sertifikası düzenlenir. Bu sertifika üzerinde kurulacak yeni istasyonun adres bilgisi ve teknik özellikleri ile güvenlik mesafesi bilgisi bulunmaktadır. Ülkemizde sınır değer, Uluslararası İyonlaştırmayan Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICNIRP) tarafından belirlenmiş sınır değer olan 42 V/m’nin yaklaşık dörtte biri olan 10,23 V/m olarak belirlenmiştir. Ülkemizde uyulması zorunlu sınırdeğerler çoğu Avrupa ülkesinden daha düşük tutulmuştur. Kaynak: avea.com.tr