Örgün öğretimden kaydı silinenler Af Kapsamında Açıköğretime kayıt yaptırabilir mi?

Örgün öğretimden kaydı silinenler Af Kapsamında Açıköğretime kayıt yaptırabilir mi?
1 cevap

12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6353 sayılı Kanun 11. maddesi ile 2547 sayılı Kanuna eklenen geçici 63. maddesinin “Süresi içerisinde başvurmamaları nedeniyle bu Kanunun geçici 58 inci maddesinden yararlanamayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları halinde geçici 58 inci maddede yer alan esaslara göre, takip eden eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.” hükmü gereğince kayıtlarının silindiği örgün öğretim yapan fakülteye kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Üniversitelerine kayıt yaptıran öğrenciler daha sonrasında Yatay Geçiş Yönetmeliğince Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine yatay geçiş için başvuru yapabilirler. Yatay geçiş başvurusu kabul edilen adayların kayıtları “Yatay Geçiş” kayıt türünden yapılacaktır. Kaynak: anadolu.edu.tr

66