Oruç fidyesi ne demektir?

Oruç fidyesi ne demektir?
1 cevap

Fidye, bazı ibadetlerin eda edilmemesi veya edası esnasında bir takım kusurların işlenmesi halinde ödenen dînî-malî yükümlülüktür. İbadetlerle ilgili fidye, oruç ve hacda söz konusudur. İhtiyarlık ve şifa ümidi olmayan bir hastalık nedeniyle oruç tutamayan ve daha sonra da kaza etmesi imkânsız olan kimse, oruç tutamadığı her güne karşılık bir fidye öder. Kur’an-ı Kerim’de, “Oruç tutmaya kuvvet yetiremeyenler, bir yoksul doyumu kadar fidye öder.” (Bakara, 2/184) buyrulmaktadır. Bir fidye miktarı, bir sadaka-i fıtır miktarıdır. Sadaka-i fıtır ise bir kişiyi bir gün için doyuracak yiyecek yada bunun para olarak karşılığıdır. Fidye vermek mecburiyetinde olan lakin buna maddi imkânı el vermeyen kimse Allah’tan bağış diler. Günler uzun olduğu için oruç tutamayan hasta yada yaşlılar, kısa günlerde oruç tutabilirlerse tutamadıkları orucu kısa günlerde kaza etmeleri gerekir. Bu durumda olan kimselerin vermiş oldukları fidyeler sadaka sayılır. Oruç fidyeleri, Ramazan ayının sonunda toptan verilebileceği gibi, Ramazan ayı içinde gündelik olarak yada Ramazan ayı başında da verilebilir. Kaynak: gaziosmanpasamuftulugu.gov.tr

49