Oruç kefareti ne demektir? Hangi durumlarda gerekir?

Oruç kefareti ne demektir? Hangi durumlarda gerekir?
1 cevap

Oruç kefareti, Ramazan orucunun, mazeretsiz olarak bozulması sebebiyle bir ceza olarak, Ramazan dışında peş peşe iki kamerî ay yada altmış gün oruç tutmak manasına gelmektedir. Meşru bir mazeret bulunmaksızın yemek, içmek, cinsel ilişkide bulunmak yada bu anlama gelebilecek fiillerden birisini yapmakla oruç bozulur ve bozulan orucun kaza edilmesi gerekir. Şayet bu şekilde bozulan oruç Ramazan orucu ise, ayrıca kefaret orucu tutmak gerekir. Oruç kefaretini oruç tutma yoluyla ödemeye sağlığı elvermeyen kimse, 60 fakiri bir gün veya bir fakiri 60 gün doyurur. Âdet halinde bulunan kadınlar, bu günlerinde kefaret orucuna ara verirler. Bu durumlarından çıkar çıkmaz ara vermeden kefaret orucuna devam ederek 60 günü tamamlarlar. Şafii mezhebine göre mazeretsiz şekilde Ramazan orucunun yeme-içme ile bozulması durumunda kefaret değil, yalnızca kaza gerekir. Kaynak: gaziosmanpasamuftulugu.gov.tr

55